OSEBX januar 2016

Hovedindeksen ligger nå akkurat på en kritisk grense rundt 545. Isolert sett har det vært et brudd ned og en pullback opp mot halslinjen. To årsaker til at det kom en pullback: 1) Bruddet ble ikke bekreftet av andre store indekser, og 2) Indeksen hadde allerede falt mer enn 2 standardavvik fra relevante snittkurser. En…