Ukeporteføljene – avkastning 2014

Ukeporteføljene fortsetter å slå hovedindeksen. Det var også tilfelle i 2014, men med vekslende hell og med et mulig unntak for Swedbank First. Oversikten 2003 – 2012 er å finne i boka mi, kapittel 20. Oversikten for 2013 finner du i en tidligere post, men jeg inkluderer den også her: 2013 2014 Hovedindeksen: 21,6 % –…

Ukeporteføljene – hvor finner du dem?

Hvor finner du ukeporteføljene omtalt i kapittel 20? Dovre-porteføljen (Stig Myrseth) publiseres i Finansavisen hver mandag. Senere på dagen finner du den også på nettet, på http://www.hegnar.no/ Swedbank First-porteføljen finner du på http://www.swedbank.no/privat/spare-og-plassere/netthandel/index.htm Porteføljen oppdateres hver tirsdag (Publiseres på nett onsdag). [Oppdatering september 2016: Swedbank First-porteføljen er ikke lenger på nett, da deres aksjetjeneste nett…

Ukeporteføljene – avkastning 2013

I Aksjer og aksjehandel (2014) fikk jeg oppdatert ukeporteføljene til og med midten av 2013. Tabellene slutter med året 2012. Oversikter fra 2003 – 2012 er å finne i kapittel 20, men her er altså sluttallene for 2013: Resultat Hovedindeksen:  21,6 % – 23,8 %* Dovreporteføljen (Stig Myrseth):  67,7 % Peter Hermanrud (Swedbank First):  ca. 33 %**…