RSI med filter, en mulig algoritme

I en trend som er svakt opp eller ned eller sidelengs vil RSI typisk ligge mellom 30 og 70. Er den sterk opp er tallene 40 og 80. Er den sterk ned er tallene 20 og 60. Nedre grense er kjøpsmulighet for en swingtrader. Det etterfølgende salget må vurderes i hvert tilfelle. Men alle tekniske…