Kursstopp og tidsstopp

Stop loss / take profit er som de fleste vet metoder for å begrense tap (stop loss) eller sikre gevinst (take profit). Begge er varianter av kursstopp (price stop). I tilfellet longhandel fungerer det slik: Stop loss vil si at du selger en longposisjon på en bestemt kurs under inngangsnivå eller toppnivå. På den måten…