Megatrender 2014 (2)

Stig Myrseth fortsetter i dagens Finansavisen med et blikk på megatrender. Jeg beskrev fem av dem i en tidligere post. Her kommer fire til, som er delvis overlappende: Ikke oljepriskollaps. Supersyklusen i oljeprisen er over, men konkurransen fra skiferolje (og fornybare energikilder, gass og kull) til tross: Oljeprisen vil understøttes av behovet for transportdrivstoff og…

Megatrender 2014

Stig Myrseth er en mann å lytte til, og ikke bare når han anbefaler aksjer. I Finansavisen 10. februar 2014 oppsummerte han noen megatrender han tidligere har lansert under en eiendomskonferanse i Baltikum (tidlig februar 2014). Megatrender er verdt å merke seg, fordi de understøtter den fundamentale veksten i selskaper som befinner seg midt i trenden.…