Gjensidige – september 2016

Mange gode kjøpsmuligheter for tiden. Her et bra langtidsbet:

GjensidigeGjensidige (GJF) ligger i en imponerende lang og stigende trend. Nylig fikk vi et nytt brudd opp (B2), som ligner bruddet i 2012 (B1). Hvis det holder ser jeg 162 kroner i første omgang, men det kan godt ta et par måneder.

Jeg har markert den lange trenden (T) og to klassiske ABC-korreksjoner (K1 og K2), hver med rundt et halvt års varighet. I 2015 kom også et brudd ned, som ble reversert (Bear Trap).

Det er litt motstand på 150 kroner, og støtte på 144 – 146. Teknisk sett et godt hvileskjær for den tålmodige dette her.