Apple – fem måneder senere

Apple gjorde et brudd ned for to dager siden. Kursdiagrammet er nå ypperlig for å illustrere noen poenger fra Aksjer og aksjehandel (boken). Apple var det eneste eksempelet der som jeg hentet fra USA. De øvrige 160 diagrammene eller så er av selskaper på Oslo Børs. Først diagrammet fra boken: Slik så Apple altså ut i…

Ukeporteføljene – hvor finner du dem?

Hvor finner du ukeporteføljene omtalt i kapittel 20? Dovre-porteføljen (Stig Myrseth) publiseres i Finansavisen hver mandag. Senere på dagen finner du den også på nettet, på http://www.hegnar.no/ Swedbank First-porteføljen finner du på http://www.swedbank.no/privat/spare-og-plassere/netthandel/index.htm Porteføljen oppdateres hver tirsdag (Publiseres på nett onsdag). [Oppdatering september 2016: Swedbank First-porteføljen er ikke lenger på nett, da deres aksjetjeneste nett…

Ukeporteføljene – avkastning 2013

I Aksjer og aksjehandel (2014) fikk jeg oppdatert ukeporteføljene til og med midten av 2013. Tabellene slutter med året 2012. Oversikter fra 2003 – 2012 er å finne i kapittel 20, men her er altså sluttallene for 2013: Resultat Hovedindeksen:  21,6 % – 23,8 %* Dovreporteføljen (Stig Myrseth):  67,7 % Peter Hermanrud (Swedbank First):  ca. 33 %**…