Crossoversignaler for daytradere (3)

Dette er den tredje posten om crossoversignaler for daytradere. Den første handlet om kryss i 20/50 glidende snitt, den andre om 50-kryss i RSI. Denne tredje viser et like enkelt signal, nemlig i standard MACD. Det vil si verdier på 12/26/9 og signal i det MACD krysser signallinjen. MACD er en meget anvendelig indikator, som…

Crossoversignaler for daytradere (2)

I forrige post så jeg på 20/50-kryss i MA. Her er et annet kryss som kan fungere innenfor et dagsperspektiv: RSI (14) krysser 50-nivået. Som feilmargin vil jeg foreslå et tydelig kryss, fra <49 til >51 (opp), og fra >51 til <49 (ned) Her har jeg igjen brukt Archer, denne gangen i perioden mai til…

Crossoversignaler for daytradere (1)

Jeg skal i tre poster kort redegjøre for noen enkle crossoversignaler som kan gi intradagsgevinst. I en del tilfeller gir det også gevinst om man sitter i ro over lengre tid etter at signalet kommer, men det må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Jeg skal bruke Archer som eksempel, ettersom aksjen nå responderer godt på…