Petrolia – april 2014

Det er en uke siden jeg kommenterte Petrolia (PDR), i forbindelse med at Stig Myrseth tok aksjen inn i ukeporteføljen sin (noe han gjorde mandag 24. mars). Aksjen steg over 27 % til 11 kroner på nyheten (høyeste kurs var 11,75 kroner), men falt så tilbake igjen de neste tre dager. Torsdagens sluttkurs var for eksempel 9,96…

Storebrand – april 2014

Storebrand (STB) ligger i en lang, stigende trend: Det er støtte i trendgulvet på cirka 30 kroner, der vi også finner to tidligere topper fra 2012/2013. En 50 % retracement tilsier støtte på rundt 31,50. Begge disse vil være bare omtrentlige nivåer, men mye bedre innganger enn i dag på rundt 34,50 kroner. Men på…

DNB – april 2014

DNB ligger på en litt kritisk grense rundt 102-103 kroner. Den lange trenden siden juni 2012 ser ut til å være brutt. Det kan bety et raskt lite fall, fulgt av en mer sidelengs utvikling, eller starten på en nedgang. Men det er et sikkerhetsnett under, som gjør at fallet foreløpig har uteblitt: Den litt…

Myrseth som kurstrigger

Stig Myrseths ukeportefølje (Dovre-porteføljen) er noe jeg anbefalte og ga ekstra oppmerksomhet i boken min. Blant annet skrev jeg at han foretrekker små og volatile aksjer, og at slike aksjer er veldig følsomme for gode nyheter. Og videre «At Myrseth tar aksjen inn i porteføljen sin, er i seg selv en god nyhet, og det…

Oddmund Grøtte: Aksjekjøp og daytrading

Oddmund Grøtte, Aksjekjøp og daytrading – Metode, psykologi, risiko og strategier. Hegnar Media, 2. oppl 2006 (2002). Jeg har anmeldt denne boken en gang før, da jeg blogget som Stocksurfer (2011 – 2012). Dette er en nyskrevet anmeldelse. Jeg skal ikke legge skjul på at jeg var ganske kritisk som Stocksurfer, og jeg er fremdeles…

RSI med filter, en mulig algoritme

I en trend som er svakt opp eller ned eller sidelengs vil RSI typisk ligge mellom 30 og 70. Er den sterk opp er tallene 40 og 80. Er den sterk ned er tallene 20 og 60. Nedre grense er kjøpsmulighet for en swingtrader. Det etterfølgende salget må vurderes i hvert tilfelle. Men alle tekniske…

Statoil – mars 2014

Statoil (STL) har spesiell interesse for alle som holder øye med de større indeksene (OBX, OSEBX,…) på grunn av sin vekt. Sist jeg sjekket (dvs. i dag) hadde STL en vekt på 23,38 % i OBX. Går det opp med STL er alt vel. Går det ned er det ikke bra. Den mellomlange trenden er…

20/50-trampolinen

Her er et fenomen jeg oppdaget for en del år tilbake. Nemlig at glidende snitt (MA) under visse forutsetninger kan fungere som en «trampoline» for kursen. Jeg er sikker på at andre også har observert og beskrevet fenomenet, uten at jeg har funnet akkurat denne varianten og denne ordbruken noe sted. Men tradere, analytikere og…

Hovedindeksen – mars 2014

Hovedindeksen (OSEBX) har ligget i en svak positiv trend de siste tre-fire måneder, men viser nå svakhetstegn. Det er ganske solid støtte på 536. Der finnes det siste trendgulvet og 200 dagers WMA. Det er sjelden man ser en så lang og rett trendlinje som dette. Den kan trekkes helt fra september 2012. Blir den…

BW LPG – mars 2014

Her kommer en ganske spekulativ analyse av BW LPG. Dette er en av to aksjer som er anbefalt i alle de tre ukeporteføljene i Dagens Næringsliv (den andre er Stolt-Nielsen). Det har den vært lenge. Med andre ord en av de mest anbefalte aksjene på børsen, i hvert fall av de 25 – 30 med…