RSI med filter, en mulig algoritme

I en trend som er svakt opp eller ned eller sidelengs vil RSI typisk ligge mellom 30 og 70. Er den sterk opp er tallene 40 og 80. Er den sterk ned er tallene 20 og 60.

Nedre grense er kjøpsmulighet for en swingtrader. Det etterfølgende salget må vurderes i hvert tilfelle. Men alle tekniske signaler har godt av en bekreftelse. Her har jeg funnet to varianter som jeg tentativt vil teste ut i fremtidige algoritmer. Dette er et helt nytt felt for meg, men det er egentlig bare å overføre slik jeg uansett tenker til logiske variabler. Jeg tenker alltid bekreftelse.

goglGolden Ocean er opp over 6 % i dag (lunsjtider). Jeg har lurt på hvorfor. Teknisk sett finnes tre mulige årsaker. Disse har jeg kombinert til en tentativ algoritme, her uttrykt logisk:

1. IF (RSI = 30) AND (Kurs = 200 MA +/- 1,5 %) AND/OR (Kurs = hsupport +/- 1,5 %) THEN buy.
Forutsetningen er at 50 MA ikke er sterk ned. I så fall kan RSI gå ned mot 20.
Horisontal støtte (hsupport) må selvsagt være relevant. Her er medianverdien satt til 11 kroner.
Stop loss kan settes noen få prosent under dette nivået.
Her ville både den strenge (2 x AND) og den svake varianten (AND OR) returnert TRUE.

I dette tilfellet ville jeg forøvrig tatt gevinst ganske raskt.

Neste eksempel:

stbStorebrand var nede i RSI på 30 i desember. Her var det ikke støtte, men kursen bremset opp og snudde likevel. En mulig algoritme kan bygges på:

2. IF (RSI=30) AND (Kurs = 20 SMA + 2 standardavvik + 1 %) AND/OR (Kurs = 200 MA +/- 1,5 %) THEN buy. Igjen er forutsetningen at 50 MA ikke er sterk ned.
Stop loss kan settes noen få prosent under dette nivået. I dette tilfellet var det også et sikkerhetsnett ca. 1,2 % under nivået i form av 200 MA (synes ikke i diagrammet). Dermed ville også den strenge varianten (2 x AND) returnert TRUE, akkurat som den svake (AND OR).

Skal algoritmene tas i bruk bør de selvsagt backtestes og eventuelt fininnstilles.

 

En kommentar om “RSI med filter, en mulig algoritme

  1. Tilbaketråkk: Golden Ocean – april/mai 2014 | Aksjer og aksjehandel

Det er stengt for kommentarer.