Kursstopp og tidsstopp

Stop loss / take profit er som de fleste vet metoder for å begrense tap (stop loss) eller sikre gevinst (take profit). Begge er varianter av kursstopp (price stop). I tilfellet longhandel fungerer det slik:

Stop loss vil si at du selger en longposisjon på en bestemt kurs under inngangsnivå eller toppnivå. På den måten unngår du store tap skulle det utvikle seg feil vei. Det beste er selvsagt å bruke en trailing stop loss, i hvert fall der aksjen ligger i en stigende trend.

Take profit vil si at du selger en longposisjon på en bestemt kurs over inngangsnivå eller bunnivå. Dette er noe du gjør for å sikre gevinst. Jeg brukte selv en variant av take profit i mars da jeg solgte halve posisjonen i Archer etter en litt for sterk oppgang på kort tid.

ArcherÅrsaken til at jeg solgte her var at kursen var godt utenfor det øvre båndet i Bollinger Bands (20-2). Men jeg solgte bare halve posisjonen, ettersom perfekt timing på inn- og utganger er umulig og Archer på den tiden var et langtidsspill for meg. Tanken var å vekte meg opp fullt igjen på et lavere nivå, helst på 50 MA. Dit kom vi aldri, men isolert sett var markert kjøp og salg bortimot optimalt her.

Tidsstopp (time stop) er noe du bruker dersom en aksje ikke beveger seg som forventet innenfor tidsrammen du har satt. Etter et tydelig brudd, for eksempel, er det å forvente en fortsatt bevegelse i bruddets retning. Hvis så ikke skjer og aksjen bare lunter sidelengs kan det være lurt å selge posisjonen og heller sette pengene i en annen aksje. Selv brukte jeg en tidsstopp i InterOil i mars.

InterOilÅrsaken til at jeg solgte her var todelt. For det første var det ventet signifikante nyheter i løpet av mars i form av eventuell lisensfornyelse i Peru. Aksjen var dermed risikabel. Men for det andre var det ikke noe kjøpsinteresse i markedet da aksjen tok i 20 dagers MA (12. – 15. mars). Aksjen gled bare gjennom og gikk sidelengs. Neste nivå da er 50 dagers MA. Men den går som du ser også sidelengs. Da er det like greit å velge seg en mindre risikabel aksje, der 50 MA trender oppover. Jeg solgte meg derfor ut den 17. mars, på samme kurs som jeg hadde kjøpt meg inn (2 kroner). Et fint eksempel på en tidsstopp. Hadde jeg brukt stop loss ville jeg sannsynligvis blitt stoppet ut den 20. mars, da aksjen falt gjennom 50 MA på 1,90 kroner intradag (laveste kurs var 1,70 kroner).