Crossoversignaler for daytradere (1)

Jeg skal i tre poster kort redegjøre for noen enkle crossoversignaler som kan gi intradagsgevinst. I en del tilfeller gir det også gevinst om man sitter i ro over lengre tid etter at signalet kommer, men det må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Jeg skal bruke Archer som eksempel, ettersom aksjen nå responderer godt på alle tre signaler (Det gjorde den ikke før i 2013). Ikke alle aksjer responderer like godt, så gjør alltid en historisk sjekk (siste fem år) på de aksjene du har i kikkerten. Archer er valgt fordi det for de fleste er en passe likvid aksje med høy beta.

Det første signalet har jeg nevnt før, nemlig at 20 dagers SMA krysser gjennom 50 dagers SMA. Jeg kalte det for 20/50-trampolinen. (Merk at for andre aksjer kan det være WMA eller litt andre verdier som gir best signaler).

ArcherI dette diagrammet er det to kryss. Det første er et kryss ned, som gir et fall med en intradags range for aksjen på cirka 5 %. Det andre er et kryss opp, som gir et intradags løft med en range på nesten 12 %. Det er typisk at kryss opp gir sterkere kursutvikling enn kryss ned. Hvordan det går med sektoren eller hovedindeksen den gjeldende dagen vil også påvirke kursutviklingen.

I begge tilfeller kan det gå ganske raskt fra åpningskurs. Skal du sitte lenger bør hvert enkelt tilfelle vurderes nærmere.

Det er dessuten en veldig viktig AND-variabel som må legges inn når du vurderer handelen. For kryss ned må kursen være på nedsiden av begge snittene, men ikke mer enn 3 – 4 %. Eventuelt må den åpne innenfor dette intervallet. Jo nærmere snittene, jo bedre. For kryss opp må kursen være på oppsiden av begge snittene, men ikke mer enn 3 – 4 %. Eventuelt må den åpne innenfor dette intervallet. Jo nærmere snittene, jo bedre.

Om jeg får tid vil jeg senere oppdatere denne posten med en algoritme som kan legges inn i en screeningprogramvare eller Autotrader.

 

2 kommentarer om “Crossoversignaler for daytradere (1)

  1. Tilbaketråkk: Crossoversignaler for daytradere (2) | Aksjer og aksjehandel

  2. Tilbaketråkk: Crossoversignaler for daytradere (3) | Aksjer og aksjehandel

Det er stengt for kommentarer.