Crossoversignaler for daytradere (2)

I forrige post så jeg på 20/50-kryss i MA. Her er et annet kryss som kan fungere innenfor et dagsperspektiv:

RSI (14) krysser 50-nivået. Som feilmargin vil jeg foreslå et tydelig kryss, fra <49 til >51 (opp), og fra >51 til <49 (ned)

Archer med RSIHer har jeg igjen brukt Archer, denne gangen i perioden mai til november 2013. Det er 11 kryss i perioden, og karakteristika er som følger:

1. Et kryss opp gjennom 50 i RSI fører naturlig nok til en oppdag, altså at dagens sluttkurs er høyere enn gårsdagens sluttkurs. Men ofte er den signifikant høyere, fra 3 – 17 %. Dette gjelder samtlige kryss i perioden, markert som 1, 3, 5, 7, 9 og 11. Det typiske for Archer er 3 – 7 % (gjelder alle kryssene bortsett fra 1, som er 16,7 %). Dette kan naturligvis utnyttes av en daytrader.

2. For kryss opp er sluttkurs høyere enn åpningskurs. Dette gjelder også alle kryssene, bortsett fra tilfelle 1, der sluttkurs i praksis er lik (4,64/4,65). Dagen var imidlertid veldig volatil, og spranget i åpningskurs fra dagen før var på nesten 17 %. Da er det sjelden så mye mer å gå på oppover. Men at sluttkurs som regel blir høyere enn åpningskurs innebærer en intradagstrend, som kan ris av en daytrader.

For nedkryssene er karakteristika de samme. Kryss ned gir som regel signifikante neddager, med en sluttkurs som er lavere enn åpning. Dersom aksjen åpner kraftig ned (som i tilfelle 4), blir sluttkursen omtrent som åpningskursen.

Jeg har undersøkt perioden også fra 1. november 2013 til d.d. (8.mai 2014). Det er 7 kryss i perioden, og de gir samme resultat som nevnt over. Det er da filtrert bort 4 kryss som ikke går over 51 / under 49.

I praksis kan det altså se ut som en dags-autotrader kan kjøpe aksjen i det RSI-verdien krysser fra under 49 til over 51, og i snitt få med seg noen få prosent samme dag. Aksjer der RSI går fra over 51 til under 49 kan enten shortes intradag, eller selges for å kjøpes igjen senere på dagen.

Det kan forekomme et og annet falskt signal, og det bør tas gevinst i løpet av dagen, kanskje der aksjen møter motstand. Åpner aksjen med et kraftig sprang (1 og 4) bør man antagelig heller sikte seg inn på kjøp (/salg) etter den første rekylen. Krysser RSI i det aksjen allerede er opp (/ned) 3 – 4 % bør en viss nøkternhet utvises i forhold til gevinst. Det bør dessuten gjøres en screening i forhold til hvilke aksjer som skal utgjøre utvalget der denne enkle algoritmen kjøres. Ikke alle aksjer egner seg like godt.

Merk også at et RSI-kryss gjennom 50-nivået av noen analytikere regnes som et positivt signal i forhold til trend. Men som eksempelet viser: det stemmer bare under visse forutsetninger, og er ikke en generell regel. Som intradagssignal derimot, ser det ut til å trigge ekstra kjøpsinteresse (kryss opp) og ekstra salgsinteresse (kryss ned).

 

3 kommentarer om “Crossoversignaler for daytradere (2)

  1. Tilbaketråkk: Crossoversignaler for daytradere (3) | Aksjer og aksjehandel

  2. Tilbaketråkk: REC Silicon og Canadian Solar – mai 2014 | Aksjer og aksjehandel

  3. Tilbaketråkk: Norske Skog – mai 2014 | Aksjer og aksjehandel

Det er stengt for kommentarer.