Ukeporteføljene – avkastning 2013

I Aksjer og aksjehandel (2014) fikk jeg oppdatert ukeporteføljene til og med midten av 2013. Tabellene slutter med året 2012. Oversikter fra 2003 – 2012 er å finne i kapittel 20, men her er altså sluttallene for 2013:

Resultat
Hovedindeksen:  21,6 % – 23,8 %*
Dovreporteføljen (Stig Myrseth):  67,7 %
Peter Hermanrud (Swedbank First):  ca. 33 %**
Innsideporteføljen: 53 %
Nordea: 34,9 %
DNB Markets: 24,8 %
Arctic Fund Management: 35 %

*Tallene avviker på grunn av nøyaktig dato for oppstart og avslutning for de ulike porteføljene.
**Her ble sluttstrek satt uken før årsslutt. Da første uke i 2014 var i gang hadde porteføljen steget med ytterligere 3,5 %, slik at 2014-porteføljen startet cirka 3,5 % i pluss, mens 2013-porteføljens «cirka 33 %» altså kunne vært noe høyere.

Konklusjon: Som tallene viser fortsetter ukeporteføljene å slå markedet, år etter år. I 2013 var det heller ingen unntak, uansett hvordan datoer for start og slutt settes. Som vanlig var Myrseth best, og som vanlig ga også Hermanrud og Innsideporteføljen (og de andre) til dels klart bedre avkastning enn referansen. Konklusjonen fra boken ble dermed bekreftet også i 2013:

«Det som nå burde være klart, er at en god ukeportefølje slår markedet med god margin. Tidvis er det riktig å bruke betegnelser som at en god ukeportefølje knuser referanseindeksene. Dette trenger ikke gjelde på kort sikt og heller ikke for enkeltår. Men over tid er det alltid sant» (side 300).

En kommentar om “Ukeporteføljene – avkastning 2013

  1. Tilbaketråkk: Ukeporteføljene – avkastning 2014 | Aksjer og aksjehandel

Det er stengt for kommentarer.