Ukeporteføljene – hvor finner du dem?

Hvor finner du ukeporteføljene omtalt i kapittel 20?

Dovre-porteføljen (Stig Myrseth) publiseres i Finansavisen hver mandag. Senere på dagen finner du den også på nettet, på http://www.hegnar.no/

Swedbank First-porteføljen finner du på http://www.swedbank.no/privat/spare-og-plassere/netthandel/index.htm
Porteføljen oppdateres hver tirsdag (Publiseres på nett onsdag). [Oppdatering september 2016: Swedbank First-porteføljen er ikke lenger på nett, da deres aksjetjeneste nett for retailmarkedet er lagt ned]

Innsideporteføljen publiseres hver lørdag i Finansavisen. På nettet kommer den først på mandag, også den på http://www.hegnar.no/

De tre porteføljene i Dagens Næringsliv publiseres i avisen hver tirsdag. Også disse kan du finne referert på nettet, på http://www.hegnar.no/
[Oppdatering: Disse tre porteføljene var inaktive mellom 7. juni og 13. september 2016. Etter 7. juni valgte Nordea å trekke seg fra konkurransen. Fra 13. september har Sparebank 1 Markets kommet inn i stedet. DnB Markets og Arctic Fund Management fortsetter som før].

DNB Markets legger for øvrig ut sin portefølje på https://www.dnb.no/bedrift/markets/analyser/norske/norske-analyser.html hver mandag. Se etter rapporten Anbefalte aksjer, som også inneholder en oversikt over alle aksjene DNB Markets har dekning på.