Apple – fem måneder senere

Apple gjorde et brudd ned for to dager siden. Kursdiagrammet er nå ypperlig for å illustrere noen poenger fra Aksjer og aksjehandel (boken).

Apple var det eneste eksempelet der som jeg hentet fra USA. De øvrige 160 diagrammene eller så er av selskaper på Oslo Børs. Først diagrammet fra boken:

10-14

Slik så Apple altså ut i slutten av august 2013, da jeg satte sluttstrek for manuset. Jeg brukte aksjen som eksempel på at kursbevegelser er like overalt, enten du vil handle på Oslo Børs eller et annet sted. Billedteksten lød:

Typiske trendendringer gjelder ikke bare aksjer på Oslo Børs. Her ser du Apple som er notert på NASDAQ i USA. Etter brudd ut av en lengre fallende trend går det sidelengs i fire måneder før det gis kjøpssignal og en mulig stigende trend kan begynne.

Etter gårsdagens handel ser Apple slik ut:

aapl

Her er det en hel del nyttige ting å ta tak i.

1. Apple la seg ganske riktig i en stigende trend. Mellomlange trender er typisk på 2 – 9 måneder, som er det jeg anbefaler som tidsramme å handle på. Her varer trenden i 7 måneder fra bunn til topp.

2. Ganske raskt kom det en pullback (2). Dette var å forvente (kapittel 13) ut fra hvor raskt aksjen steg fra bunnen på 390 til 510. Det er rundt 30 % på en og en halv måned. Men støtten (bruddlinjen) holdt, og trenden kunne fortsette.

3. Trenden fulgte et Elliott-mønster med fem bølger. Som jeg skriver (i kapittel 12) er ikke Elliott-bølger (Elliott-waves) et forutsigbart fenomen, men man bør se opp de gangene man muligvis er inne i den siste bølgen (5), som her.

4. Den første motbølgen (1-2) er en korreksjon. Den andre (3-4) er en konsolidering (kapittel 12).

5. Etter et toppunkt (5) er det i følge Elliott å forvente en tilbaketrekning som er lavere enn punkt 4. Heller ikke dette er et veldig forutsigbart fenomen, men her stemmer det. Vi er allerede lavere enn punkt 4. Bulls vil sannsynligvis teste kjøp ned mot 50 % tilbaketrekning på 480. Det er ofte et nivå tradere peker ut som signifikant. Her ligger også 200 dagers SMA. Dessuten var det her aksjen «tok sats» i oktober og avsluttet korreksjonen. Akkurat nå er aksjen på 500, som er et rundt og fint tall, også det et nivå enkelte bulls kan tenkes å prøve seg.

6. Trendlinjen er her trukket mellom tre reliable datapunkter. Det gjør den mer pålitelig. (jf. forrige post). Det første punktet på 390 (B) er her mer reliabelt enn tilfeldig, ettersom det bekreftes av tidligere støtte på det nivået (A).

7. Bruddet for to dager siden er også pålitelig (kapittel 13). Det signaliseres av brudd på trendlinjen, men det bekreftes også av et 20/50 kryss i glidende snitt (SMA). Det bekreftes også av en fundamental trigger, nemlig at Apple denne dagen la frem skuffende kvartalstall, skuffende salgstall for iPhone og skuffende guiding. «Skuffende» er da naturligvis relativt. Her var det enten eller. Med «gode» tall ville kursen tatt skikkelig sats på trendlinjen og to glidende snitt. Med «dårlige» tall ville kursen gå under, og da er bruddet så tydelig at alle selger.

8. Et råd fra kapittel 21 handler om kvartalspresentasjoner, og lyder: «om du er usikker på om tallene kommer til å være gode eller dårlige, bør du selge aksjen før presentasjonen og heller kjøpe den igjen noen dager etterpå». Her ville det vært et godt råd, også for langsiktige investorer. Apple er nå ned rundt 8 % fra dagen før presentasjonen sin.

9. Hva som nå skjer med aksjen er uforutsigbart. For mellomlange tradere vil det være best å konsentrere seg om andre aksjer den neste måneden eller to. Kanskje flater Apple ut og starter en ny stigende trend. Kanskje går det videre nedover. Men avanserte tradere vil antagelig kunne profitere på en viss volatilitet i aksjen de neste uker.