BW LPG – mars 2014

Her kommer en ganske spekulativ analyse av BW LPG.

Dette er en av to aksjer som er anbefalt i alle de tre ukeporteføljene i Dagens Næringsliv (den andre er Stolt-Nielsen). Det har den vært lenge. Med andre ord en av de mest anbefalte aksjene på børsen, i hvert fall av de 25 – 30 med høyest likviditet. Det kan neppe være av tekniske grunner, da aksjen har lagt seg i en mellomlang negativ trend, og ingen kjøpssignaler er registrert de siste to måneder. Men før det steg aksjen kraftig etter notering, til en topp på rundt 75 kroner.

BW LPGMen kanskje aksjen likevel kan være et godt kjøp på dette nivået, om enn noe spekulativt. Jeg har sett på RSI med verdier på 7-9 dager, ettersom dette tydeligvis er intervallet denne aksjen typisk har rene fallperioder (som illustrert over). Nå har aksjen falt i en 8-dagers periode, men falltakten er veldig svak i forhold til de to foregående. Bullish divergens, med andre ord. Om vi nå kunne fått en test av 60,50 kroner med positivt resultat, kan det være et kjøp av typen spekulativt kjøp. Det mer trygge kjøpet er ved brudd opp gjennom markert trendlinje. Den risikovillige kjøper naturligvis aksjen i dag (63 kroner), og ser en begrenset nedside på kort sikt. Stocklink meldte i dag at DNB Markets har satt kursmålet til 99 kroner. Det hender denslags nyheter blir en positiv trigger.

Det er en annen grunn til at aksjen kan testkjøpes her, nemlig historisk presedens i kursmønstre. Under har jeg sett på Borregaard (BRG):

BorregaardDiagrammet viser Borregaard etter noteringen og frem til 15. august 2013. Diagrammene er strukturelt sett temmelig identiske. Etter en kraftig stigning fulgte en to måneders svakt negativ trend, lik den vi nå ser i BW LPG. To måneder er helt typisk for en svakt negativ sekundærtrend i en mulig lengre positiv primærtrend. Det var også her bullish divergens i kort RSI. Akkurat som BW LPG var Borregaard også en sterkt anbefalt aksje, basert på det fundamentale. Etter testen av støtte på 24,50 kroner fikk vi følgende utvikling:

Borregard 2Etter det første bruddet skjedde lite, selv om det ga en to dagers mulig gevinst på 3 % (og 10 % fra 24,50). Men trenden skiftet fra svakt ned til sidelengs de neste tre måneder. Det var også en test av 24,50 kroner to ganger underveis i denne trenden.

I desember kom imidlertid et nytt brudd, og nå gikk aksjen raskt til 38 kroner, det vil si rundt 40 % fra 27 kroner, og ca. 55 % fra 24,50 kroner. Det er fullt mulig BW LPG kan gjenta dette. Fra 63 til 99 kroner er det mirakuløst nok litt over 55 %. Er det tilfeldig, eller har de anonyme tekniske analytikere der borte i DNB Markets? 99 kroner er tilfeldigvis også rett under det rundeste av de teknisk runde tall, 100 kroner, som vil gi motstand.

Etter et brudd opp (type (1)) vet ingen hva som skjer, om aksjen flater ut eller starter en stigende trend. Men BW LPG er tross alt av børsens mest anbefalte aksjer for det neste halvåret, så potensiell og sannsynlig oppside er der for den tålmodige. Gjør imidlertid denne analysen med jevne mellomrom fremover.

Den håpefulle kjøper BW LPG nå, den mer forsiktige venter på bruddet. Skulle det senere komme et brudd til av type (2) kan du sette 15-20 % av pengene dine på denne ene aksjen. Skulle det derimot fortsette nedover herfra, er salg med ganske tight stop loss det tryggeste.

2 kommentarer om “BW LPG – mars 2014

  1. Tilbaketråkk: Golden Ocean – april/mai 2014 | Aksjer og aksjehandel

  2. Tilbaketråkk: GOGL og BWLPG – august 2014 | Aksjer og aksjehandel

Det er stengt for kommentarer.