20/50-trampolinen

Her er et fenomen jeg oppdaget for en del år tilbake. Nemlig at glidende snitt (MA) under visse forutsetninger kan fungere som en «trampoline» for kursen.

Jeg er sikker på at andre også har observert og beskrevet fenomenet, uten at jeg har funnet akkurat denne varianten og denne ordbruken noe sted. Men tradere, analytikere og robotprogrammerere er smarte folk, så de kjenner nok både prinsippene bak og selve fenomenet, uten at de nødvendigvis er så åpne om det.

Her bruker jeg et system med to glidende snitt på 20 og 50 dager. Variantene for trampolinen er disse:

1. Crossover: 20 dagers MA krysser opp gjennom 50 dagers MA
Hvis nå kursen befinner seg like på oversiden av disse snittene, vil den kunne «ta sats» på snittene og sprette til himmels, og ofte fortsette utviklingen de neste dager og uker. For lite likvide aksjer vil den første bevegelsen kanskje være over på en dag eller tre, med første dag som den kraftigste. For store, likvide aksjer kan det første løftet være på noen få prosent, men de neste ukene fortsetter i samme retning. Det er viktig at kursen faktisk tar sats på selve snittene, og at den ikke befinner seg langt over da krysset finner sted. I så fall fungerer ikke trampolinen.

20-50-trampolinen

Telenor med to 20/50-trampoliner. En crossover og en tangering.

2. Tangering: 20 dagers MA tangerer 50 dagers MA fra oversiden
Også her må kursen befinne seg like på oversiden av snittene, slik at den kan «ta sats» på selve snittene.  Ellers er kursbevegelsen lik som for crossoversignalet. Det er en stor fordel at 50 dagers MA trender oppover. Går den sidelengs vil kursen begrenses raskt av det øvre båndet i for eksempel Bollinger Bands (2 sta).

20-50-trampolinen2

Statoil med en 20/50-trampoline, type tangering

Trampolinen kan også fungere med ett snitt (se for eksempel Statoil i februar), men er mer forutsigbart med to. Det fungerer også med andre verdier enn 20/50, for eksempel 14/30 eller andre. Den kan også fungere med WMA (i eksemplene her er brukt SMA). Og det er mulig å søke bekreftelse i andre kryss, for eksempel i MACD, RSI eller andre indikatorer. Det vil treffe av og til, og forsterke effekten.

IOX med en 20/50-trampoline

IOX med en 20/50-trampoline, type tangering

Protector med en 20/50-trampoline, type crossover

Protector med en 20/50-trampoline, type crossover

I det siste har jeg spekulert litt på hva denne trampoline-effekten skyldes, og jeg har et mulig svar. La meg formulere det slik:

Mange bulls handler typisk på signaler, for eksempel ved nyheter, støtte eller bestemte kjøpssignaler i form av kryss som her. De samme signalene fører til at bears kapitulerer. Det fører til kursløft.

Noen bulls handler på kort sikt og vil kjøpe når kursen tar i 20 dagers MA på oversiden. La oss kalle denne gruppen for 20-dagersbulls. Dette snittet kan fungere som støtte, nemlig under en stigende trend eller når en slik trend starter. Det er med andre ord en god inngang. Andre bulls vil ut fra samme prinsipp handle på mellomlang sikt og vil kjøpe når kursen tar i 50 dagers MA på oversiden. La oss kalle denne gruppen for 50-dagersbulls. Her har vi med andre ord to grupper av bulls, som har ulikt tidsperspektiv. Men noen ganger handler de på samme tid, og da får vi en sterkt overvekt av bulls og en tilhørende tydelig kursretning. Spesielt sterk blir denne effekten dersom den mellomlange trenden allerede er opp. Da er det jo en overvekt av bulls også i utgangspunktet, og støttenivåene er gitt (blant annet av 50 dagers MA).

En tredje gruppe handler på crossoversignaler, for eksempel i glidende snitt som her. La oss kalle denne gruppen for signalbulls. Noen ganger er crossoversignalet sammenfallende med MA som støtte. Da har du plutselig tre grupper av bulls som handler i samme retning på samme tid. Da blir kjøpsstyrken overveldende på kort sikt, og en trampolineeffekt oppstår.

I tilfellet tangering kan prinsippet også uttrykkes slik: Noen ganger sammenfaller flere typer støtte og danner en ekstra sterk barriere. Flere verdier MA er varianten her. Du kan også finne slike nivåer ved å kombinere horisontal støtte (tidligere topper og bunner) med trendlinjer og MA. Da vil du kunne konstruere dine egne varianter av trampoliner.

Som sagt har jeg ikke sett denne varianten beskrevet noe sted, men jeg skal være forsiktig med å påstå jeg har funnet opp kruttet. Jeg har ikke lett særlig lenge. Denne effekten er dessuten så tydelig at den må være godt kjent. Det jeg vet er at begrepet «trampoline» er brukt om at kursen tar sats på ett snitt, for eksempel av Greenbar Trading og av Doug Short.

Men som jeg sier i boken min: To glidende snitt er bedre enn ett. Og et filter i form av bekreftelse er bedre enn å bruke ett enkelt signal.

6 kommentarer om “20/50-trampolinen

  1. Tilbaketråkk: Myrseth som kurstrigger | Aksjer og aksjehandel

  2. Tilbaketråkk: Crossoversignaler for daytradere (1) | Aksjer og aksjehandel

  3. Tilbaketråkk: Hovedindeksen – oktober 2014 | Aksjer og aksjehandel

  4. Tilbaketråkk: NAS og RECSOL – oktober 2014 | Aksjer og aksjehandel

  5. 3/3 2017 Osebx. Observerer vi en slik trampoline her?? Kan se sånn ut for meg. Har ikke sprettet så langt enda, og var litt under, men vi får se i dagene som kommer.

    • Nei, det gjør vi ikke. Trampoliner ned krever som regel at krysset skjer når 50 SMA er ned. Se f.eks. 20/50 WMA i august 2015.
      Her ble også den eventuelle effekten ikke bekreftet av kurs dagen etter.

Det er stengt for kommentarer.