Statoil – mars 2014

Statoil (STL) har spesiell interesse for alle som holder øye med de større indeksene (OBX, OSEBX,…) på grunn av sin vekt. Sist jeg sjekket (dvs. i dag) hadde STL en vekt på 23,38 % i OBX. Går det opp med STL er alt vel. Går det ned er det ikke bra.

stl-mars1Den mellomlange trenden er opp og viser ingen svakhetstegn. Kursen er nær et kort trendtak. Begge disse tingene er også Investtech enige i, som hadde ute en gratisanalyse av aksjen i går. De konkluderer med kjøp på middels lang sikt (1-6 måneder). At kursen har aksellerert er noe de ikke er så gode på å se. Sånt kan muligvis føre til korreksjoner ut av det blå. Det mangler også et reliabelt trendgulv med representativ stigningstakt, men man kan jo forsøke innganger med 20 eller 50 dagers MA. Heller ikke dette er noe Investtech er gode på (trendgulv, korreksjoner og bruk av glidende snitt). Men det er enda en ting som Investtech ikke tar hensyn til:

stl-marsDet ekstra lange perspektivet viser mulige nivåer for henholdsvis trendtak og overkjøpt RSI. Kursen har siden 2011 ligget i en lang, svakt positiv trend med store svingninger opp og ned. Her er brukt 600 dagers MA og en trendkanal for å indikere trenden. Kursen tar nå i trendtaket, noe som kan bety motstand. På denne tidsskalaen er motstand av denne typen alltid omtrentlig, og ikke alltid særlig sterk, men likevel.

Alle lengre verdier for RSI viser at aksjen ikke har vært så overkjøpt siden boblen i 2008. Her har jeg brukt 100 dager, men det spiller egentlig liten rolle hvilken verdi jeg bruker. Merk at ennå indikeres ikke noe svakhet eller salgssignal, verken i kurs eller RSI. Men det hører med i godt analysearbeid å påpeke slike forhold. Det gjør ikke Investtech. Har du sittet siden kjøpssignalet i august 2013, og har et mellomlangt perspektiv, kan du jo vurdere å ta noe gevinst her. Signalet (eller bekreftelsen) kan du finne i utviklingen for oljeprisen, eller i signifikante nyheter for aksjen eller makromarkedet. Investtech overser forøvrig også denslags.

stl-bb-marsEr du enda mer grundig og tenker normalfordeling og statistikk kan du også ta en kikk på Bollinger Bands med lange verdier. Her skulle jeg antakelig brukt standardavvik på 2,2, men 2 illustrerer også et poeng: Hver gang aksjen går utover et flatt bånd som dette, vil den sannsynligvis snart reagere inn igjen. Det er ingen krise, men heller ingen stor oppside. Heller en sannsynlig avmatning og en «swing», kanskje ned mot midtnivået rundt 140-145 de neste 3-6 måneder? Bollinger Bands virker heller ikke å være i Investtechs verktøykasse.

Jeg vil derfor ikke gi STL «kjøpsanbefaling på mellomlang sikt» nå, slik Investtech gjør. Stiger den rett videre herfra de neste uker og måneder vil jeg heller observere fenomenet med en åpen, aksepterende og nysgjerrig oppmerksomhet. Verden er herlig. Men bekreftelsen bør komme fra økende olje-/gasspris eller signifikante nyheter om Statoil. Hvis ikke tror jeg mest på en ganske spiss midlertidig topp (relativt sett), slik det har vært hver gang de siste seks år. Alternativet er en liten utflating, eventuelt brudd/pullback, før aksjen begynner å «bøye» det øvre båndet oppover. I så fall har vi et langt brudd (og volatilitetsbrudd) og kjøp, og en utvikling mot 200-205 kroner i 2014-2015.