Lærdom fra Nicolas Darvas

nicolas-darvasEtter sjelens mørke natt kommer daggry.

Nicolas Darvas er mannen som skrev den innsiktsfulle How I Made $2 000 000 In The Stock Market (1960).

Darvas tjente sine største penger på å satse alt på et fåtall aksjer med ekstremt momentum. Det er ikke akkurat noen nybegynnertaktikk, men en bra strategi dersom du gjør som Darvas gjorde. Nemlig å bli en teknofundamentalist (hans eget begrep).

Det er mange som handler kun ut fra teknisk analyse, og enda flere som handler kun ut fra fundamental analyse. Når analysemetodene kombineres heter det gjerne at fundamental analyse ligger i bunn, mens teknisk analyse brukes som supplement, for best mulig timing (kjøp og salgstidspunkt).

Darvas snudde dette helt på hodet. Han tok utgangspunkt i aksjer med ekstrem høy stigningstakt (den tekniske biten). Men han søkte fundamental bekreftelse, nemlig at også inntjeningsveksten var tilsvarende høy. Deretter «testet» han markedet i fire aksjer (som var en vanlig fremgangsmåte i eldre dager), og endte opp med å satse alt på bare to av dem. The rest is history, som de sier der borte. Men ikke kopier metoden med mindre du gjør grundig forarbeid først, og har noen års erfaring med aksjehandel.

Altså (litt forbedret og med noen tilleggspunkter):

  1. Finn seks aksjer med vedvarende høyt teknisk momentum
  2. Sjekk det fundamentale underlaget for aksjene. Tjener selskapene penger og har en lysende fremtid foran seg?
  3. Er selskapene spredt på tre ulike sektorer eller bransjer?
  4. Kjøp med begge henda og sitt i ro
  5. Bruk trailing stop loss
  6. Selg på en etablert toppformasjon
  7. Smil hele veien til banken

Det er en ting til å lære av Darvas. Etter å ha kommet frem til sin glimrende strategi, og før han tjente de store pengene, hadde han en periode der han bare gjorde dårlige handler. Resultatet var at han tapte stort med penger. Årsaken var at han ikke klarte å følge sin egen strategi. I stedet ble han overlesset av tips og råd, nyheter og informasjon. Han fulgte flokken, som han skriver, og «instead of being a lone wolf, I became a confused, excited lamb milling around with others, waiting to be clipped» (s 132).

I denne perioden skrev han et dikt, som alle tradere vil kunne kjenne seg igjen i:

I BOUGHT AT THE TOP
As soon as I bought
The stock started to drop
I became frightened
AND SOLD AT THE BOTTOM
As soon as I sold
The stock started to rise
I became greedy
AND BOUGHT AT THE TOP

Av dette kan vi lære to ting:
A) Alle gjør feil. Når vi føler oss som dummest er vi i godt selskap.
B) Det er håp. Etter sjelens mørke natt kommer daggry!

Stig 🙂