Investtech – en kritikk (2)

I forrige post så jeg nærmere på en av Investtechs autoanalyser. Jeg fant at autoprogrammet deres kan gi riktige signaler. Men det kan også overse signaler, gi enkelte feilsignaler og gi signaler der kursdiagrammet egentlig er diffust. La oss kalle det siste for bingosignaler.

I denne posten skal jeg se nærmere på analyseteksten og trendlinjene.

Analysen er «Dagens gratisanalyse» fra Investtechs hjemmesider. Nordic Semiconductor (NOD) frem til 4. februar 2014:

it-nodOgså her er det markert en rekke indikatorer (også nevnt i nedre høyre hjørne av illustrasjonen). Jeg har gjennomgått alle nøye og i all rettferdighet traff autoanalysen denne gangen bedre enn i forrige post. Det gjelder alle formasjonene. «Glidende snitt» den 26. februar stiller jeg derimot spørsmålstegn ved. Dette signalet virker ikke å ha noen betydning her heller. Jeg stiller også spørsmålstegn ved de to signalene som kalles hhv. kortsiktig og langsiktig «trading-range». Disse signalene ser ut til å trigges av at det settes en ny dags-topp på kort (noen uker) eller mellomlang (noen måneders) sikt (altså ikke «langsiktig», men mellomlang). I så fall er det også her flere nye topper og brudd som programmet ikke fanger opp. (Og det er ikke en «range» det egentlig er snakk om, men tidligere topper, om jeg har tolket det riktig). Et åpenbart eksempel på et fint signal som ikke fanges opp er tidlig i august, et løft som også fullfører en kompleks omvendt hode-skulder-formasjon (som heller ikke er fanget opp av Investtechs dataprogram).

Det kan også hende Investtechs «trading-range»-signaler trigges av volatilitet i form av en breakout (brudd) i et kanalsystem, for eksempel Donchian channels. Verdiene (14 dager, 21 dager…) vil avgjøre om det er snakk om henholdsvis kort og mellomlang sikt. En kanal gir en slags «range», i hvert fall når det går sidelengs. Metoden ble brukt blant annet av The Turtles. Men det er backtestet en rekke ganger, og det er ikke et veldig bra system. (Jeg har spurt Investtech per e-post om hvordan signalet trigges, men de har ikke rukket å svare). Jeg får avvente hva Investtech redegjør for ved en annen anledning.

Når det gjelder treffene på formasjoner mener jeg Investtech gjør noe generelt bra, nemlig at typiske topp- og bunnformasjoner kan identifiseres overalt i et kursdiagram, ikke bare i topper og bunner av trender. Her identifiseres hode-skuldre og doble bunner både her og der, og de opptrer da som en slags fortsettelsesformasjon. Å ikke kategorisere strengt i henholdsvis «topp- og bunnformasjoner» og «fortsettelsesformasjoner» (slik enkelte lærebøker fremdeles gjør) stemmer med mine egne erfaringer, men også med den fremste faglitteraturen på feltet (se Aksjer og aksjehandel, 2014).

Men til trendlinjer og analysetekst.

Som alltid har Investtech trukket én rett trendkanal. Problemet med dette er at en lengre trend som regel skifter stigningstakt. I dette tilfellet er trenden egentlig kurvet, noe som best fremgår om man viser grafen med aritmetisk skala:

nod1Kurvingen vil også fremgå av logaritmisk skala, som er det Investtech bruker, men i noe mindre grad. Trenden begynner ganske pent og forsiktig, men aksellererer. Det ses best ved at gjennomsnittskursen antar parabolisk form. Se for eksempel den nederste linjen i diagrammet, som er 200 dagers glidende snitt. Å beholde én stigningstakt blir i dette tilfellet derfor misvisende, og det samme blir trendkanalen og analyseteksten.

Kanskje gjøres trendmarkeringen i slike tilfeller best nettopp med glidende snitt? Her har jeg brukt et system med 20, 50 og 200 dager (WMA). Beste kjøp er nå ned mot «verdisonen» (begrep fra Alexander Elder), som vil si ned mot støtte på 50 dagers WMA (den gule linjen), som akkurat nå er på kroner 28,50. For veldig kortsiktig trading kan man prøve seg på 20 dagers WMA (den blå). En korreksjon kan gi en nedtur godt under 50 dagers WMA (som i oktober 2013), kanskje ned mot 200 dagers WMA (som i oktober). Med andre ord er det altså støtte på 50 dagers glidende snitt, noe Investtech ikke er opptatt av. Når man vet betydningen av slike glidende snitt i teknisk analyse, hvorfor har ikke Investtech dette innbakt i automatikken sin?

Her har jeg forøvrig også nevnt en del ting som godt kunne vært standard i en analysetekst: Hvor er beste kjøp? Hvor er nærmeste støtte? Hva er sannsynlig ved brudd (salgssignal) på denne støtten? Hva om man har en kortere eller lengre horisont enn Investtechs 1 – 6 måneder?

Det er også støtte på cirka 25 kroner, slik teksten sier, men ikke fordi det er et trendgulv der (analyseteksten). Støtten gis av 15 dagers trading på dette nivået i november/desember, altså vanlig horisontal støtte. På dette nivået finner du snart også 200 dagers WMA. Det øker støtten noe. 200 dager er for øvrig alltid et cirkanivå.

Analysetekstens «støtte ved cirka 20 kroner» gis av korreksjonsbunnen i oktober, og av en tidligere topp (juni). Støtten er ikke spesielt sterk (burde Investtech skilt mellom sterk og svak støtte?). Men mer alvorlig er det at støtten nå er mer enn 30 % under dagens kurs. Er den da relevant? Er det ment som en «selg ved brudd på 20 kroner»-opplysning? Skal det si noe om potensiell nedside fra dagens nivå? Eller er det en «kjøp ved test»-opplysning?

Det er ikke en fasit på hvordan linjer trekkes og formasjoner og nivåer for støtte og motstand identifiseres. Men Investtechs autoanalyser virker på meg noe for enkle til å gi presise nok signaler. Noen ganger er det enkle det beste. Men noen ganger er også det enkle valgt fordi det gjør det praktisk overkommelig å programmere algoritmer. Men da blir kanskje algoritmene for grove og unyanserte?

La det være en hypotese foreløpig. Jeg fortsetter å undersøke hypotesen utover våren.

Stig 🙂

9 kommentarer om “Investtech – en kritikk (2)

 1. Tilbaketråkk: Statoil – mars 2014 | Aksjer og aksjehandel

 2. Interessant lesning. Jeg vurderer Investtech som en av flere aktuelle kilder til min portefølje, og strategien fra boka di: Følg en ukesportefølje og bruk stop loss i tillegg. Ser ut som de har gjort det bra (ca 19% avkastning årlig siden 2000ca) På kjøp morgenen etter anbefaling. Dette gjelder da for modellporteføljen deres. Den er vel sånn sett ikke helautomatisk, men utvalgt av Investtech selv basert på egne analyser.

  • Jeg fortsatte med grundig gjennomgang av Investtechs analyser den våren, men resultatet var så bedrøvelig at jeg lot være å publisere det. De kunne sin matematikk, kom jeg frem til, men teknisk analyse hadde de ikke greie på. Det de kaller «forskning» er også bare marketing. Det siste året synes jeg imidlertid de har gitt bedre tips, i hvert fall de som dukker opp i DN. Mulig modellporteføljen deres også funker bedre enn før.

 3. Har tidligere brukt Delphi i Dine Penger, men mulig jeg går for DNB sin ukes portefølje da jeg likte godt at de bruker snittkurs frem til kl 10 mandag som utregnings grunnlag for sin avkastning, og ikke Dagen før som Dine Penger gjør. Gjorde en studie sjøl over to år på Delphi sine råd og kom frem til at man i snitt måtte trekke fra 5% årlig på avkasningen ift oppgitt historisk avkastning (varierte mellom ca 2-10% innenfor et konfidensintervall på 95%). Det var på den statistikken jeg ble litt positivt overrasket av Investtech som hadde grafer for alt dette, om du kjøpte dagen etterpå eller 5dager etter råd osv, men de er dyre, så man kan jo få det samme hos DNB gratis. Du har ikke noe slikt selv? Portefølje altså? Skal lese kapittelet om dette et par ganger til og stop loss, før jeg begynner igjen :-). Fortsatt litt skeptisk til høyden på børsen (enda høyere enn når jeg sist hadde innlegg her rett før Trump sin valg seier), men det er jo dette stop loss skal ta seg av..

  • Jeg kan trygt anbefale DnBs ukeportefølje. Med et par kreative egenvalg og litt teknisk analyse på si gir det bedre avkastning enn Investtech, og gratis. Jeg har en portefølje, men den veksler for raskt til å publisere.

 4. Hei igjen Stig. Jeg er klar til å handle. Har brukt helgen på å se på DNB sine råd fra i år og trekke noen konklusjoner. For det første tror jeg at for enkelhetsskyld vil jeg i et kalenderår holde hvert kjøp til en sum feks 100000,- kr pr kjøp uansett. Hvis det er et utrolig godt år vil jeg vel gå glipp av litt rentes renteeffekt innad i året, men i det motsatte tilfellet vil jeg måtte skyte inn forskjellen mellom 100000,- og evt den lavere summen jeg ville få av et salg av en aksje som har gått dårlig. Det blir rett og slett for knotete å gjøre det på noe annet vis, prøve å utjevne hver mnd osv. Blir det kjempeskjevheter kan man jo vurdere et eller annet, men i utg pkt slik. I tillegg prøvde jeg å se på hvor mye ekstra avkastning jeg kunne få ved å bruke stop loss A: ved 15% flatt B:ved brudd ut av stigende trend (en dag eller to med dagskurs under trendgulv). Det jeg ikke fikk sett på (fordi da måtte jeg i praksis sett på alle kjøpene i år) var om det gav noen Bear traps, men da er vel taktikken å kjøpe når man evt er en hel dag inne i kanalen igjen og over gulvet. I år var det kun 4 trades dette ville vært aktuellt. Ocean Yield kjøp 4jan salg 8feb, Q-Free kjøp 2mai salg 22aug og DNO kjøp 4juli salg 26sept samt BWLPG kjøp 4jan salg 18jan.
  Jeg kom frem til at ved 15% flatt ville årsavkastningen på alle handlene hitill i år vært 2,9% høyere enn uten stop loss. Ved «etterpåklok, forsøkt å være objektiv selg med en gang du er en dag eller to under gulvet» så ville man spart 1,8% til. Tror kanskje det kan være fornuftig å gå for flat 15% i starten, og skrive ned hva man evt ville gått ut på på skjønn, og se om man er kapabel til å gjøre det noe bedre enn 15% regelen. Når det gjelder å ikke investere hvis OSEBX er i en fallende trend, så ville jeg vel hvis jeg oppfattet en fallende trend ved nyttår kanskje kun kommet meg inn igjen etter at den brøt over høyre skulder nivå i den tidligere mulige hode skulderen, og dette skjedde jo ikke før nå i høst, slik at jeg hadde kun fått med meg 12% avkastning på senhøsten istedenfor mellom 19% og 24% fra hele året, avhengig av stopp los eller ikke. Ser ut til at disse porteføljene har gjort det veldig bra relativt sett i de siste to tre årene hvor indexen ikke har lagt på seg noe i det hele tatt. Min innstilling da blir å ikke prøve å finne små ned trender i index, man stay inn og evt selge på stopp loss på enkeltaksjene, så vil de selge seg ut selv den dagen den store korreksjonen kommer. Jeg er litt redd for at det kommer en 50% nedgang før vi har gått 100% til opp for å si det sånn :-). Har lest boka en gang til og er fortsatt strålende fornøyd.

  • Det kommer til å gå meget bra i lengden. Tror jeg skrev i boka at det er helt unødvendig å periodevis gå 7-8% minus, men egentlig kan det godt svinge mer enn det – slik det kan gjør av og til for DnBs portefølje. Selv tar jeg alle stop loss manuelt, med mindre jeg er på ferie. Det kan av og til lønne seg å ha is i magen på intradagsdipper.

 5. Vet ikke om jeg forstod hva du mente med 7-8% i minus. Mente du enkeltaksjer (istedenfor 15% stop loss) eller mente du porteføljen som helhet. Har sett det med intradagsdipp i praksis ja :-). Et spm til: Lever du av dette sjøl?

Det er stengt for kommentarer.