Investtech – en kritikk (1)

Investtech har lang fartstid innen teknisk analyse i Norge. I følge egne nettsider har de utviklet sine automatiske analyser siden 1993. Disse er bygget på «avanserte metoder innen mønstergjenkjenning, statistikk og matematikk».

På bakgrunn av disse analysene publiseres (blant annet) daglig i Finansavisen en analyse på 6 – 7 nordiske selskaper. Ikke bare diagrammet, men også analyseteksten, virker å være generert av en maskin. Investtech og deres analyser har mye bra ved seg, men jeg tror ikke jeg er den eneste som finner akkurat disse analysene utilstrekkelige, unyanserte og repeterende, og ikke noe å handle etter. Men det er ikke min substansielle kritikk. I avisen kommer tross alt plassmangel inn som en begrensende faktor. Min substansielle kritikk er nok mer grunnleggende enn som så. Men jeg skal spare konklusjoner og oppsummeringer til en senere post.

I tillegg til teknisk analyse av diagrammer holder Investtech oversikt over innsidehandler, beregner statistikk over historisk avkastning per måned, per sesong, og så videre, noe som naturligvis er nyttig. I denne og noen kommende poster vil jeg derfor begrense meg til å se nærmere på deres automatiserte analyser. Kanskje det er både noe positivt og noe negativt å lære av dem. Jeg begynner med dagens gratisanalyse, som er publisert på nettsiden deres:

sniAnalysen er av Stolt-Nielsen (SNI) frem til 3. februar 2014. Den gjelder på mellomlang sikt, noe Investtech definerer som «18 måneder», med en investeringshorisont på «1 – 6 måneder».

RSI er her på 21 dager, og «unsmoothed». For RSI mener jeg at antall dager og smoothed/unsmoothed kan brukes ut fra det man selv er vant med og komfortabel med. Men 21 dager på dette tidsperspektivet er nok bedre enn 14 dager, som Hegnar Medias Stein Ove Haugen har låst seg til uansett tidshorisont. RSI er imidlertid ikke henvist til i analyseteksten, og ut fra hva som er indikert i diagrammet stiller jeg  spørsmål ved om Investtech bruker RSI «etter boka». Men jeg skal holde meg til de andre indikatorene i denne posten.

I Investtechs analyse er det flere ting jeg er uenig i, tolket etter skjønn. Det gjelder spesielt trendlinjene deres og hvordan de er trukket. Men også noe jeg noterer rett og slett ikke stemmer, ut fra deres egen automatiserte analyse. Trendlinjer skal jeg si mer om i andre poster. Her skal jeg konsentrere meg om det som er ellers er indikert (også nevnt i illustrasjonen, nedre høyre hjørne). Og jeg skal bruke et stolpediagram (bar chart), både for nøyaktighet og for å se etter bekreftelser og avvik i forhold til deres linjediagram.

1. Det eldste signalet som er nevnt er «glidende snitt», den 8. januar 2013. Jeg vet ikke hvordan signalet trigges, men jeg vil tro det er et crossoversignal. Altså enten at et kortere snitt krysser opp gjennom et langt, eller at kursen krysser opp gjennom et tilsvarende snitt. Min egen test viser for eksempel at 50 dagers enkelt glidende snitt krysset opp gjennom 200 dager den 9. januar. Det er nesten samme signalet, i hvert fall gis det et signal omtrent på samme tid. Med WMA er datoen 3. januar. Kanskje Investtech bruker andre verdier, eller et EMA.

sni3

Problemet med Investtechs analyse her, er at de etter mitt skjønn bruker et for tregt system for handel på mellomlang sikt, som når det gjelder investeringshorisont altså er definert som 1 – 6 måneder. Et raskere system ville være å bruke for eksempel kryss i 20 og 50 dager som vist i diagrammet. Da får du isolert sett et kjøpssignal den 12. desember, og du vil få rundt 10 % avkastning innen det trege systemet slår inn den 8. januar. 8. januar gir heller ikke noe kortsiktig løft, slik kjøpssignaler gjerne gir. I stedet går det sidelengs i nær fire måneder. Her var Investtechs signal temmelig uvesentlig.

[oppdatering 11. februar: Investtech har bekreftet i en e-post at de bruker et crossoversignal, med verdiene 30 og 100 dager. Min kritikk opprettholdes. Signalet er for tregt på denne tidsskalaen].

2. Det neste signalet er en «Dobbel-topp-formasjon», den 4. mars 2013. Dette er et rent feilsignal. Ikke på samme måte som et faktisk brudd som reverserer (en Bear Trap), men ut fra at diagrammet aldri etablerer en dobbel topp-formasjon.

sni1Sirkelen markerer der Investtech mener det er en dobbel topp, men en slik topp eksisterer ikke i diagrammet. Jeg har også markert den horisontale støtten på cirka 112 kroner. Kursen bryter aldri ned gjennom dette nivået, noe som faktisk ville etablert en slags dobbel topp, og i hvert fall et brudd ned gjennom støtte. Investtech mener det kommer et signal på intradagsbruddet ned til 111 kroner (i slutten av sirkelen), men det blir aldri et etablert brudd.

3. De to neste signalene er en «langsiktig trading-range» og en «rektangel». Begge disse er unøyaktige.

sni2«Rektangelen» (januar – mai 2013) gir et riktig og viktig signal.  Strengt tatt er formasjonen likevel ikke et rektangel, men en omvendt triangel. Hadde det vært et rektangel ville det blitt gitt kjøpssignal over 120 kroner den 10. april, slik Investtech indikerer med sitt «langsiktig trading-range»-signal. Men for triangelen kommer det ekte kjøpssignalet en måned senere, altså den 6. mai. «Trading-range» for hele perioden kunne vært riktig, uansett hvordan du trekker linjene. Men den er ikke «langsiktig», slik Investtech selv definerer sine tidsbegreper. Kanskje er de bare unøyaktige i språkbruken, og burde kalt den «mellomlang». Uansett var det første signalet deres et feilsignal, og det andre var altså strengt tatt et brudd på en omvendt triangel. Det litt snodige er at Investtech selv først tydeligvis har beregnet linjene horisontale, men siden justert dem. Dette må de ha opplevd hundrevis av ganger. Men de har ikke justert dataprogrammet sitt.

Forøvrig har jeg markert et viktig kjøpssignal i desember som er et eksempel på hva Investtechs analyseprogram tydeligvis ikke fanger opp. Det er i hvert fall ikke markert. Her kan du trekke linjen slik jeg har gjort, eller horisontalt på 112 kroner. Uansett gis det et signal som ikke vises i Investtechs analyse.

4. Nest siste signal er en «kortsiktig trading-range» den 30. desember 2013. Også dette signalet må sies å være diskuterbart:

sni4Hvis det er snakk om en range, må det være både en nedre og en øvre grense der aksjen sannsynligvis vil trade. Her har jeg markert en mer reell kortsiktig range (i august). Dette er også et eksempel på en formasjon som Investtechs analyseprogram ikke fanger opp. Sirkelen viser der analyseprogrammet deres mener det er gitt signal etter en «range». Jeg tror ikke man kan si at det er en tydelig range der. I det minste lurer jeg på hva som er øvre og nedre grense i denne rangen, og hvilke punkter som definerer intervallet. Eventuelt om det bare er brukt begrepet «trading-range» unøyaktig, og at det finnes et slags brudd den 30. desember. Men brudd på hva?, må jeg da spørre. Og hvorfor gir ikke dataprogrammet signal for eksempel tidlig i august (ny, kortsiktig topp), og litt ute i september (ny, kortsiktig topp)?

Uansett gir det bedre mening å kalle perioden (sirkelen) for en del av en korreksjon. Jeg har markert toppen (A) og bunnen (B). Perioden har alle kjennetegn på en standard korreksjon, både i tid og omfang (Aksjer og aksjehandel, 2014). Et mulig, litt aggressivt, første kjøpssignal fra denne korreksjonen gis den 23. desember, eventuelt dagen etter. Men korreksjoner fanges heller ikke opp av analyseprogrammet til Investtech.

5. Siste indikator er det noe kryptiske «Trend 70 %» og tallene 169,03 og 211,35. Tallene ser ut til å markere nedre og øvre grense i trendkanalen akkurat nå. Her er det notert kurser nøyaktig på øret, noe som fundamentalt sett kanskje kan begrunnes med at det ikke finnes tilfeldig støy i markedet. Jeg vil mene at dette er feil, og at slike nivåer i realiteten aldri kan settes på øret på 1 – 6 måneders sikt. Det samme gjelder Investtechs kursmål. Men det er detaljer. Viktigere er måten Investtech beregner selve trendlinjene på. Men det skal jeg vende tilbake til i neste post.

6. Av andre ting kan jeg ikke se av diagrammet at 178 kroner (analyseteksten) lenger har noen spesiell signifikans. 178 kroner var sluttkursen i november. Etter det er kursen opp og ned gjennom nivået tre ganger. Det tyder ikke på at bulls og bears møtes akkurat der for å forsvare nivået. Siste topp er nå 187-188 kroner. Siste bunn er 171 kroner.

I stedet ser jeg antydning til at aksjen nå har gått fra en sterk stigende trend til en svak stigende trend (Aksjer og aksjehandel, 2014). Men det er tvetydig (ut fra RSI) og for tidlig å si. Dette er likevel noe Investtech ikke opererer med av begreper. De identifiserer kun én stigningstakt (trendgulv/-tak). At de alltid trekker parallelle trendlinjer er også noe jeg mener er misvisende og gir en del falske signaler. Men vi er enige om at aksjen fremdeles er i en stigende trend, enten den nå blir sterk eller svak.

Så langt er det mye å både lære og kritisere av Investtechs analyser, men jeg konkluderer ikke før om noen flere poster og noen måneder. Før det skal jeg se på flere analyser og invitere Investtech til å gi et svar her.

Stig 🙂

En kommentar om “Investtech – en kritikk (1)

  1. Tilbaketråkk: Investtech – en kritikk (2) | Aksjer og aksjehandel

Det er stengt for kommentarer.