ABG Sundal Collier – mars 2014

Etter tre analyser med kort horisont skal jeg se på to lengre. Først ABG Sundal Collier Holding (ASC).

ABG Sundal CollierAksjen er fremdeles bare en skygge av sitt tidligere selv, men ser ut til å ha bunnet ut og startet en positiv trend (200 SMA). Etter brudd opp gjennom 5 kroner er det indikert en oppgang til 6,50 kroner, men ut fra formasjonens lengde kan det godt ta sin tid (2 år). Det er kortsiktig motstand på 5,60 kroner og 6 kroner, deretter 6,50 og et hårete kursmål litt over 8,50 kroner. Fra dagens 5,60 kroner til 6,50 kroner er det ikke allverdens oppside, også tatt i betraktning at aksjen er lite likvid. Typisk dagsomsetning er under 2 millioner kroner.

Det er imidlertid to ting ved denne aksjen som gjør den interessant også på mellomlang sikt (2 – 9 måneder).

asc2

Det ene er at aksjen responderer veldig godt på kjøps- og salgssignaler ut fra 20/50 kryss i SMA. Det er noe jeg anbefaler i boka mi. Her er det markert alle de sju kryssene av denne typen siden januar 2012. Reglene her kan for eksempel være:

  1. Kjøp en unit på kryss opp gjennom 50 dagers SMA.
  2. Kjøp en unit til dersom 20 dagers SMA bekrefter med et tilsvarende kryss.
  3. Selg alt når kursen krysser ned gjennom 50 dagers SMA.
  4. Vil du inn i aksjen under en stigende trend (for eksempel nå), er beste inngang når kursen er ned mot 20 dagers SMA. (I veldig mange aksjer er beste inngang ned mot 50 dagers SMA, men ikke her).

Denne strategien ville gitt over 200 % avkastning i aksjen siden januar 2012, mens en buy-and-hold investor ville oppnådd rundt 50 % med perfekt inngang. Merk at historiske mønstre ikke alltid gjentar seg for hvert år fremover, men over tid vil systemer av denne typen alltid gi meravkastning.

Det andre interessante med aksjen er når jeg søker bekreftelse i det fundamentale underlaget. Den 7. januar 2014 plukket Peter Hermanrud denne aksjen som ett av tre toppvalg for 2014. De to andre valgene var NHY og SALMAR. Det holder lenge for meg. ASC er ikke likvid nok til å havne i Hermanruds ukeportefølje eller buy-portfølje, i motsetning til de andre to. Men andre der ute, med posisjonsstørrelser opp mot noen hundre tusen, trenger jo ikke ta slike hensyn.

Kjøp altså, men følg reglene som beskrevet over. Selv ikke Hermanrud kan forutse hele 2014, eller midlertidige fall på 20 % eller mer (som denne aksjen hadde både i 2012 og 2013).