Richard Paulsen: Hvordan tape penger i aksjemarkedet

paulsenRichard Paulsen, Hvordan tape penger i aksjemarkedet, Silverstorm Capital AS, 2012.

Richard Paulsen er megleren som ble skribent. Det siste året har han blant annet blogget innsiktsfulle poster i Nordnetbloggen, ved siden av andre prosjekter han har hatt gående. I 2012 ga han ut denne boken.

Det er en kort tekst. Totalt 71 A5-sider fordelt på 13 kapitler, en innledning og en avslutning. Både formatet og innholdet kunne med noen justeringer og omskrivinger muligvis gjort boken egnet som føljetong i Dine Penger eller tilsvarende blad. Innholdet «tar sikte på å gi et lite innblikk i hva de største feilene småsparere og noen investorer gjør i aksjemarkedet» (fra innledningen).

Paulsen har konsentrert seg om det vesentlige, nemlig mening. Her er det ikke en eneste illustrasjon eller tabell, og det er brukt lite tid på layout. Det mangler sidetall, og overskriftene er ikke engang formattert med en <heading> (Gjelder versjon e-bok). Det er også sparsomt med kildehenvisninger, ingen bibliografi og ingen indeks (men en kort ordliste). Også språk og struktur kunne vært mer gjennomarbeidet. Likevel likte jeg å lese meg gjennom. Meningsinnholdet er nemlig fornuftig og godt, om enn noe kortfattet.

Kjenner du poengene her fra før vil du nikke gjenkjennende hele veien. Boken kan dermed fungere som en repetisjon av viktig innsikt, med et tillegg av nye eksempler, utfyllende faktainformasjon, summer og tall. Mange av eksemplene her er nye for meg, og også underholdende. Leses disse tingene flere ganger vil det uvergelig feste seg. Poengene kommer denne gangen også fra en innsider med 12 års erfaring som trader og megler. Nå har Paulsen lagt det livet bak seg, og jeg vil tro han i løpet av skriveprosessen har skrevet seg til en viss avstand fra det forgangne. Dermed er blikket nå fra utsiden, og med godt fokus.

Om du ikke kjenner poengene fra før kan du like godt begynne å tilegne deg dem nå, for eksempel gjennom denne teksten. Dette er ikke en lærebok i aksjehandel, men et nyttig tillegg til slike bøker, som gjør deg mer kritisk og som kan bidra til at du unngår de største feilene. Her er et utvalg av dem, hentet fra de ni første kapitlene:

  • Vær kritisk til å spare i fond og strukturerte spareprodukter. Dette er produkter forvaltere selger til deg for å tjene penger.
  • Forstå oddsene ved og vær forsiktig med gearede produkter og ETP-er.
  • Hold deg unna «luftslottene», det vil si risikable selskaper som kanskje vil begynne å generere kontantstrøm en gang i fremtiden.
  • Ikke stol på andres investeringsråd. Og spesielt ikke dersom disse andre (for eksempel meglere) tjener penger på at du investerer. Vær forsiktig også med rykter, innsideinformasjon, tips fra venner og kjente, bjellesauer, analytikere og børsfora. Bruk eventuelt slik informasjon som input, men dann deg ditt eget bilde.
  • Ikke handle med lånte penger.
  • Ikke driv med daytrading.
  • Ikke gå kort
  • Ha et forhold til når det lønner seg å kjøpe og selge aksjer. Paulsen anbefaler bruk av P/E.
  • etc.

Paulsen har samlet en del stoff fra den samme perioden som meg, det vil si frem til 2012. Noen av eksemplene hans er dermed også nevnt i min bok. Ellers er mange av poengene nøyaktig de samme, med det unntaket at jeg skriver «vær forsiktig med…, inntil du har tilstrekkelig erfaring», der han skriver «ikke gjør dette». Men så er også formålet med våre bøker ulikt. Paulsen advarer kortfattet mot feilene, mens jeg har skrevet en praktisk lærebok på 400 sider om hvordan man unngår dem. Ellers er vi enige om det meste, noe jeg selv finner betryggende.

Boken koster kroner 150,- (E-bok: epub og mobi) og kan bestilles fra nettsiden med den talende adressen www.stoploss.no/