Hovedindeksen – april 2014

Hovedindeksen OSEBX har gjort et litt halvhjertet brudd opp i triangelen som var under utvikling i mars.

osebx04-14Det er i utgangspunktet positivt, og indikerer videre oppgang til 580 – 590. Bruddet kom imidlertid litt tidlig, ut fra hva som er ideelt i en slik «coil», i følge teoretikere som Bulkowski, Kamich, Murphy og andre. Jeg har markert tidsvinduet disse opererer med, som er 54 – 75 % ut i triangelen, målt fra start til apex. Dermed er det normalt ikke nok oppdemmet «trøkk» i triangelfasen, til å ta indeksen til 580 med en gang og på autopilot.

Et annet og like aktuelt scenario 2 er derfor at indeksen går sidelengs herfra noen dager, på oversiden av den øvre trendlinjen. Når de glidende snittene «kommer etter», kan kursen eventuelt ta sats på et av disse (20 eller 50 SMA eller WMA), og videre oppgang er sannsynlig i løpet av neste uke. Det indikerer i så fall at bulls er tilbake i kjøpehumør på denne typen signal.

Et scenario 3 er at kursen faller ned igjen, inn i triangelen og ned gjennom de glidende snittene. I så fall kommer en ny test av den nedre trendlinjen. Brudd ned gjennom 50 SMA pleier forøvrig å være et intradags signal om å kjøpe BEAR-ETF på OBX (f.eks. XACT Derivat BEAR).

Jeg er rett og slett litt usikker og avventende på videre kurs akkurat nå, men holder en knapp på scenario 2. Men det betyr også at fokuset heller bør være på enkeltaksjer. Her kan det kjøpes på gode korttids signaler og nivåer, både opp og ned. Langsiktige investorer har ikke fått noe salgssignal fra OSEBX i år.