DESSC – juni 2014

Deep Sea Supply (DESSC) ser ut til å ha bunnet ut på 9 kroner etter et fall fra rundt 12 kroner det siste halvåret.

Deep Sea Supply9 kroner var også prisen John Fredriksen betalte i mandagens emisjon. Emisjonsfrykten (og lave rater) har etter hva jeg forstår tynget aksjen, etter at Peter Hermanrud ved nyttårstider (husker ikke nøyaktig dato) uttalte på Hegnar TV at aksjen godt kunne gå til 20 kroner.

Nå er vel emisjonsfrykten borte. Men pengene går raskt ut, til innkjøp av 10 nye PSV-er. I følge Hegnar Media vil DESSC-flåten da bestå av 40 skip. Selv kan jeg i dag telle 35 + 10 = 45 på DESSCs hjemmeside, hvorav PSV-er vil utgjøre 8 + 10 = 18. Men det er vel detaljer kanskje.

John Fredriksen (Hemen Holding) kjøpte forøvrig PSV-ene av seg selv (Greenwich Holdings), uten at jeg legger mer i det enn at satsingen på PSV-er nå spisses inn i DESSC.

Etter dette skal DESSC også begynne å betale ut utbytte.

I kursdiagrammet har jeg markert to sirkler der aksjen teknisk sett var i samme situasjon. Da gikk aksjen ganske raskt 10 – 15 %. Normalt vil slike aksjer gå sidelengs en måneds tid eller to før det eventuelt går oppover. Men fallet fra toppen har for DESSC ikke vært mer enn 25 % (rundt regnet for 10 dagers SMA), så det kan også gå oppover ganske raskt, slik som i de foregående to situasjoner.

Det nye nå er et ekstra høyt volum ved trendbruddet, som er positivt. Nytt er også 10 ekstra PSV-er og utbyttemeldingen.

Det er forøvrig ekstraordinær generalforsamling 17. juni. De nye aksjene vil ikke handles på Oslo Børs før i juli. Hvordan det slår ut her vet jeg ikke. Men på mellomlang sikt vil jeg si kjøp på DESSC, med nedside til 9 kroner og sannsynlig oppside på 10 – 20 % herfra (9,50 kroner).