TEL og DNB – september 2014

[Oppdatering 3. september: I dag (egentlig i går) har Hermanrud tatt ut TEL fra ukeporteføljen sin. TEL falt litt i går. Porteføljen består nå av DNB, NHY, YAR, PGS og RECSOL]

Jeg fortsetter med aksjene i Hermanruds ukeportefølje, der jeg i forrige post så på DESSC og DOLP. Foruten disse to består porteføljen også av TEL, DNB, NHY og MING. På de to siste har jeg kjøp. Her skal jeg se på TEL og DNB.

Telenor (TEL) er en interessant aksje både på kort og lang sikt. Den lange trenden (200 dager) er opp, men viser tendenser til å flate ut. Aksjen har enda ikke vært over toppene fra oktober-november 2013.

Telenor

Får vi et raskt brudd opp gjennom 150 nå kan det tolkes av markedet som en omvendt hode-skulder fortsettelse, som i så fall er bullish med siktemål 175 – 178. Et etablert brudd ned gjennom 137 eller så kan bety en tur ned mot 124. Men 137 burde da være en kurs vi kan nå igjen på en retur opp fra kurser under dette, så nedsiden herfra (143) er ikke så ille om du har is i magen.

På kort sikt er vi i en rektangel mellom 139 og 149 (se også Bollinger-båndene over):

Telenor

Rektangelen er litt diffus, den kan også tolkes som en flat omvendt triangel (tentativt angitt). Uansett går det sidelengs nå i det mellomlange perspektivet, og vi er omtrent midt i handelsintervallet. Ingen grunn til å selge, men heller ingen grunn til å kjøpe. Aksjen ser litt nølende ut, så nedside mot 139 eller 137/135 i det korte bildet er ikke overraskende. Vi venter i grunn på en ny retning her.

DNB er kjøp, særlig på mellomlang sikt, selv om inngangen nå ikke er optimal.:

DNB

Du ser trendkanalen, som er svakt opp. Så lenge den går som den går har ikke horisontal støtte og motstand så mye betydning, ei heller snittene 20 og 50. Skulle det snu ned nå (116) eller ved 118 kan det bety en mer sidelengs utvikling.

Jeg tror på fortsatt bra utvikling for DNB, og at eventuelle nedturer er midlertidige. Årsaken er at finans ser bra ut ellers, med norske sparebanker (MING, NONG…), og storbankene i USA med nylige kjøpssignaler (Morgan Stanley, Citigroup, Bank of America etc). Korrelasjonen finans USA til DNB er ikke all verden, men trendene pleier å være de samme, så det vil bidra til å holde aksjen oppe.

Hermanruds ukeportefølje har vært svak de siste månedene, men jeg tror han tar igjen litt tapt mark fremover. Usikkerheten den neste måneden ligger i en mulig september-effekt (markedsstemning) og et eventuelt sjokk skulle sanksjonene EU-Russland eskalere.