ELT og NPRO – november 2014

Eltek (ELT) har jeg ikke analysert på denne bloggen før. Jeg brukte derimot aksjen som eksempel på kjøp og salg fire tre ganger i boka mi.

Eltek

I diagrammet har jeg markert det siste kjøpssignalet (i boka, s. 213). Det er jo litt morsomt (eller trist) i ettertid at jeg selv kjøpte aksjen på det tidspunktet, men solgte den igjen like etter. Men som traderaksje er den litt vanskelig på mellomlang sikt. Sterke løft etter kjøpssignaler følges av konsolideringer eller korreksjoner som gjerne varer fem – seks måneder. På lang sikt derimot, ville den vært et glimrende valg. Entydig trend med beskjedne retracements. Jaja.

Det siste løftet nå etter 31. oktober kom etter at selskapet meldte om at «styret evaluerer strategiske muligheter«. Det kan innebære et salg av selskapet, men det kan også innebære at salgsprosesser går i vasken eller at andre muligheter også vurderes. Så lenge den lange trenden er opp er det jo kjøp, men usikkerheten de neste månedene gjør også at risikoen er tilstede for at nyheter vil være skuffelser. Resultatene i tredje kvartal var for eksempel ikke all verden. Kjøp nå (10,30) vil sannsynligvis gi gevinst på kort sikt, men det kan også fort komme nye korreksjoner eller konsolideringsfaser. I så fall er det kjøp ned mot «verdisonen» på 200 WMA eller på nye brudd opp.

Norwegian Property (NPRO) har lagt seg i en stigende trend på mellomlang sikt. Aksjen har også gjort et par signifikante brudd opp på litt lenger sikt:

NPRO

Her kan det trekkes linjer og bestemmes signifikante nivåer på en rekke måter. Diagrammet viser noen eksempler. Uansett blir det kjøp på NPRO, med kursmål på 11,80 og 14 kroner. Litt tålmodighet må sannsynligvis påregnes, men aksjen klarte seg meget bra ved oktober-korreksjonen, så nedsiden burde være begrenset. Støtte på 10 kroner, 9,80 og 9,40. Motstand på 10,50.

To viktige AND-kriterier er også oppfylt i NPRO, ved at aksjen er positiv på innsidehandler (Hagen og Fredriksen) og dessuten presenterte gode tall for tredje kvartal. For en uke siden kom også Google inn som leietager på Aker Brygge. Det indikerer bra etterspørsel etter NPROs lokaler. Visstnok blir også leieinntektene fra Google gode.

Kjøp på NPRO. Litt usikker på Stop Loss, men varig brudd under 9,40 er i hvert fall salg.