DNO – november 2014

Ja, hva skal man si om DNO?

På den ene siden: Høy politisk risiko, skuffende 3.kvartalstall, tvilsomme styredisposisjoner gjennom mange år (alt som har med RAK å gjøre), fallende oljepris, vill traderaksje (også for store roboter), og fallende trend både på lang og mellomlang sikt.

På den andre siden stigende trend på kort sikt, nylige innsidekjøp, stor oppside og anbefalinger fra blant andre strateger som Albert Collett og Erik Roland, og analytikere i en rekke meglerhus (Carnegie, Swedbank, DNB Markets, UBS, … ). DNO er visst nå også en het oppkjøpskandidat. (Men det er også EMGS, på tiende året, bare for å sette den typen kursdrivende nyhet i perspektiv).

DNOTeknisk ligger aksjen midt i en svakt fallende trend (50 SMA), der det er svært langt fra tak til gulv. For to uker siden kom et kjempesprang fra 17,50 til 20,50 kroner, der det var bråstopp og fall ned igjen for å tette gapet. Et slikt sprang er positivt, men helst skulle det ikke vært tettet. Jamfør prinsippet bak et «breakaway gap» versus et mer «common gap».

Dagens nyhet (overføring av 500 millioner dollar fra Irak til KRG) førte aksjen fra 17,30 til 18 kroner på noen minutter. Men det var vel samme nyhet som brakte aksjen fra 17,50 til 20,50, så mer oppside er å forvente på kort sikt. Oljeprisen er også svakt opp idag, men fremdeles i en fallende trend.

Grovt sett kan aksjen handles på MACD-kryss så lenge trenden er flat eller svakt stigende eller fallende. Nå er det muligvis en liten divergens i RSI, som kan indikere endret trend de neste måneder. Men fra en RSI-verdi på 20 er det ikke å forvente noen stabil aksje som tikker jevnt oppover. Kanskje kommer det et kortsiktig løft, og så en litt mer bærekraftig utvikling om en måned eller så. Men kanskje kommer også et nytt fall ned mot 13,50 – 14 kroner.

Jeg sier spekulativ kjøp her på kort sikt (17,80 kroner – lunsjtider) med stort mulighetsutfall begge veier. Gevinstsikring opp mot trendtak og 200 SMA (evt. 200 WMA). Stop Loss ved MACD-kryss ned eller om aksjen ikke lykkes å dra seg over 50 SMA og i stedet bryter ned gjennom 20 SMA. Tidspunktet nå har forøvrig visse likheter med Höegh LNG (se forrige post).