BWO – desember 2014

Utbytteaksjen BWO er en av få oljerelaterte aksjer det er verdt å satse på for tiden. Utfordringen er å finne gode innganger og utganger. Aksjen beveger seg sakte oppover, men svinger ganske mye mellom topp og bunn:

BWODet er støtte like i overkant av sju kroner og i skisserte trendkanal. Selv kom jeg inn på 7,05 kroner i dag, som et litt spekulativt korttidsbet. Den ordren la jeg inn på mandag.

Investtech mente den 14. november at BWO var børsens mest positive aksje. Da stanget den i et fallende trendtak og viste tendenser til å flate ut i snittkurs, så det er bare å konstatere igjen at Investtechs algoritmer ikke fungerer. Etter den tid er BWO altså ned litt over 12 % (fra sluttkurs 8,21 den 13. november. BWO betalte ut utbytte tilsvarende 0,21 kroner i går den 3. desember, men det forklarer ikke det kraftige fallet fra 27. november til 1. desember).

BWOHer er BWO det siste året, med en litt annen tolkning enn at aksjen er svakt opp, nemlig at den egentlig har rundet en topp og er flat til svakt ned. (Se gjerne aksjen i et femårsperspektiv, så blir det tydeligere). Det bekreftes i så fall av RSI, med sine siste svingninger mellom 27 og 67. 50 MA er også nedover med kursen på nedsiden. Om angitte trendkanal er omtrent riktig er det støtte også på 6,90 kroner. Du ser også noen små bunner på 6,60 til 6,80 fra januar, februar og mars.

50 dagers BB med bånd på 2,1 standardavvik viser at aksjen har falt litt for mye fra 50 dagers SMA. Så lenge båndet er ganske flatt pleier det å være en brukbar inngang for en swing opp. Men noe varig trendkjøp er BWO ikke akkurat nå.

Her tar jeg utviklingen som den kommer. Skulle jeg få 7,90 før jul er jeg happy med det. Ryker det under 6,90 vil jeg se det litt an, men antagelig selge. Veldig mye avhenger nå av oljeprisen, som fremdeles er i en fallende trend, og som gjør BWO «guilty by association» utbytte eller ikke.