Nyttårsrakettene 2014 – en oppsummering

Litt forsinket kommer her en gjennomgang av nyttårsrakettene 2014 – 2015. Jeg har sett på anbefalingene fra DNB, Swedbank First, Investtech og meg selv. Jeg har beskrevet alle disse anbefalingene tidligere (se de fire postene om nyttårsraketter fra desember 2014.). Her kommer de igjen i respektive tabeller, med avkastning i prosent.

Det er egentlig misvisende å sammenligne fra portefølje til portefølje, ettersom aksjene er anbefalt på ulike tidspunkter og har ulike anbefalte holdingperioder. Avkastningen varierer også kraftig avhengig av start- og sluttdato. Best synes dette hos DNB, som hadde en samlet avkastning på 10,9 % fra anbefalt dato 12. desember til og med 5. januar (Dette var Finansavisens måleperiode). Fra anbefalingene faktisk ble publisert (9. desember) til og med 6. januar var derimot avkastningen på 21,8 %. Slikt kan i en viss grad skyldes tilfeldigheter, men det viser hvor følsomme alle tidsserier er for valg av start- og sluttidspunkt.

Jeg har satt porteføljene i tabeller under. Noen konklusjoner kan trekkes, som jeg mener har allmenngyldig karakter og derfor kan fungere som rettesnor for valg av nyttårsraketter de kommende år:

  • Alle porteføljene slo hovedindeksen, og alle gjorde det rimelig bra også i absolutt avkastning. Nesten ingen aksjer utviklet seg negativt i den anbefalte holdingperioden. Men det var også en rekke aksjer som ingen anbefalte, som gjorde det bedre enn de anbefalte. Så egentlig er det fritt frem: Velg vinnere eller velg tapere, deretter er det bingo hva som skjer og bingo hvem som gjør det best fra år til år.
  • Det har liten hensikt å bare velge årets taperaksjer, slik DNB og Investtech gjorde. Riktige vinneraksjer gjør det like godt i perioden, og med mindre risiko. Unntaket er de aksjene som gjør det ekstremt godt, det vil si mer enn 40 % stigning. Disse aksjene er som regel blant taperaksjene. Men det vil være snakk om få aksjer på børsen, og du må ha flaks skal du treffe dem. Denne typen aksje var det bare DNB som traff (frem til 6. januar), og de traff én (Frontline). (Jeg traff også én slik aksje – en vinneraksje (Thin Film) – , men bare om holdingperioden regnes ut januar).
  • Du kan like godt vente med å kjøpe aksjer til dagene før den 20. desember, kanskje en uke før eller to. Det ser ikke ut som januareffekten (nyttårseffekten, julerallyet…) gjør at markedet posisjonerer seg allerede i november, slik flere har påstått de siste to år. 20. desember er det trygge valget, men kan være en uke eller to for sent i forhold til det optimale. Unntaket i forhold til denne 20.12-regelen er naturligvis de teknisk gode kjøpene, som kan gjøres når som helst i desember.
  • Flere av anbefalingene fra DNB og Swedbank er kursdrivende de første to dager. Anbefalingene fra Investtech kan være kursdrivende, men var det ikke denne gangen. Anbefalinger fra meg (på denne bloggen) er neppe kursdrivende. Det betyr at du burde kjøpe de anbefalte aksjene fra DNB eller Swedbank så fort de blir anbefalt, ikke vent til en bestemt dato. De aksjene som drives opp av anbefalingene er i første rekke trader- eller «ønskedrømaksjer». Dette er aksjer som er små, men likevel har en viss likviditet (men ikke for stor). De er også stadig omtalt i mediene (på godt eller vondt), og de har en historikk der de tidligere har hatt sterk kursoppgang på kort tid. Håpet er at denne historikken skal gjenta seg de neste uker. Eksempler på slike aksjer er PLCS, SEVDR, QEC, GOGL, FRO og IDEX. Aksjer som FAR, WBULK og ODL er ikke populære nok som trader- eller ønskedrømaksjer. De store OBX-aksjene er for store.
  • Årets taperaksjer må du selge etter en passende oppgang, og uansett før midten av januar. 6. januar er det trygge valget, men det kan godt hende du bør selge i romjulen. Årets vinneraksjer kan du derimot sitte videre med. Ved utgangen av januar var både DNB og Investtech (de to med bare taperaksjer i porteføljen) i minus. Jeg og Hermanrud (som begge hadde med et knippe vinneraksjer) var derimot godt i pluss.
  • Teknisk analyse fungerer som verktøy, men du må vite hva du driver med. Du kan enten velge momentumaksjer (høy stigningstakt), trendaksjer (kjøp nær støtte eller etter formasjonsbrudd opp) eller spekulative bunnfisker (etter teknisk sell-off, eventuelt ved støtte eller tidlig i mulige doble bunner). Mine egne anbefalinger gjorde det i så måte meget bra, mens teknikerne i Investtech (med en for meg uklar strategi) gjorde det dårligst av alle, uansett hvordan du regner. Se nederst i artikkelen for noen eksempler.

Her er tabellene. Først sluttkurs dagen før anbefaling og etter to dager. Deretter avkastning etter den 6. januar og 30. januar.

– – –

DNB Markets, anbefalt 9 desember:

Kurs 8. des 10. des % 6. jan % 30. jan %
PLCS  0,59  17  2  2
SEVDR  0,67  18  40  1
FOE  57,85  – 5  4  12
ODL  12,15  – 1  7  – 26
QEC  2,41  14  6  – 24
WBULK  4,05  1  6  – 4
GOGL  5,12  – 2  4  – 6
SIOFF  3,1  – 1  10  – 30
FAR  47  – 6  – 3  – 23
FRO  10  4  142  84
TOTALT  3,9 %  21,8 %
 – 1,4 %

– – –

Swedbank First, anbefalt 20 desember:

Kurs 19. des 22. des % 6. jan % 30. jan %
BAKKA  168,5  4  3  – 4
PROTCT  36,7  6  7  24
BRG  52,5  4  8  4
SALMAR  118,5  8  10  1
NOD  46,4  1  8  15
NAS  267,3  3  10  14
FRO  19,4  – 6  25  – 5
FOE  64,4  7  – 6  0
SIOFF  3,73  21  – 9  – 42
IDEX  2,41  17  19  76
TOTALT  6,5 %  7,5 %
 8,3 %

– – –

Investtech, anbefalt 12. desember:

Kurs 11. des 15. des % 6. jan % 30. jan %
PRS  19,14  3  16  8
HEX  20,7  – 1  12  – 9
SOFF  67  – 1  6  – 7
FOE  55,35  – 4  9  17
WBULK  4,19  – 2  3  – 7
DESSC  5,85  2  – 11  – 30
FAR  45,5  – 9  0  – 20
GOGL  4,82  0  11  0
SNI  112,5  0  14  8
EMGS  3,93  – 6  7  3
TOTALT  – 1,8 %  6,7 %
 – 3,7 %

– – –

Stig, anbefalt 10. desember og 17. desember:

Kurs 9. des 11. des % 6. jan % 30. jan %
PROTCT  36  – 2  9  27
NOD  40  5  25  34
RCL  552  4  14  7
MHG  98,9  0  7  3
LSG  252  1  10  8
BAKKA  178  0  – 3  – 10
BRG (9. des)  49  0  15  11
TOTALT  1,1 %  11 %  11 %
 Kurs 16.des  18.des %  6. jan %  30. jan %
PEN  1,26  22  25  7
DETNOR  29,7  28  24  8
DNO  13,14  22  19  29
ARCHER  3,87  18  – 1  – 21
THIN  4,1  2  20  48
KOA  5,05  7  21  21
TOTALT  16,5 %  18 %  15,3 %


Eksempler på valgte aksjer:

Thin FilmEn spekulativ og god anbefaling av Thin Film (Stig). Type: Aksje i definert trading-range, etter sell-off, kjøp nær støtte. Kursmål var 5,20 (30 %). Bruddet opp derfra i januar var nytt kjøpssignal og ikke forutsigbart.

– – –

NODEn god anbefaling av Nordic Semiconductor (Stig). Type: Vinneraksje i stigende trend, gjør et nytt brudd opp. Litt heldig at bruddet ble etablert, anbefalingen kom sånn sett noen dager for tidlig.

– – –

DESSCEn dårlig anbefaling av Deep Sea Supply (Investtech). Fallende trend, nylig brudd ned, ingen støtte under, og nær motstand.

– – –

FAREn dårlig anbefaling av Farstad (Investtech og DNB). Forsøk på å fange en fallende kniv, sterk fallende trend, ingen støtte. Du begynner med å tape 15 %, deretter er du heldig som kommer deg opp igjen mot 50 WMA i en rekyl. Men den 6. januar er du tilbake der du begynte, omtrent i null.

– – –

FrontlineEn god spekulativ anbefaling av Frontline (DNB). Mulig 20/50-trampoline, mulig dobbel bunn. Noen dager senere kom det to viktige brudd, både dobbel bunn og brudd på fallende trendlinje. DNB var her heldige med timingen, ettersom ingen kan forutse slike brudd. Men aksjen viste positive tendenser og var et mulig godt kjøp. Kjøper du ti slike aksjer, vil kanskje åtte av dem ha en dårlig utvikling, mens én av dem går til himmels og redder totalavkastningen.