Archer – mars 2014

Archer har vært på radaren min en stund, etter å falt fra 40 kroner i januar 2011 til en dobbel bunn nede på 3,60 kroner sommeren 2013. Fremdeles lå aksjen da i en lang, negativ trend, men vendingen var positiv på litt lengre sikt.

archer-03-14

Nå har aksjen brutt opp i en omvendt hode-skulder, og gitt nytt kjøpssignal. Den lengre, negative trenden har snudd, markert med 200 dagers WMA. Dette betyr teknisk sett et første kursmål på cirka 10 kroner, i løpet av høsten 2014. Men OHS-formasjoner av denne typen starter ofte en lengre, positiv trend enn første kursmål. Første løft kan også gå ganske raskt, eller det kan ta tid, det vet man aldri. Aksjen handles i dag på cirka 7 kroner. Det er støtte ned mot 6,50 – 6,60 kroner, og den markerte halslinjen. Dessuten støtte ned mot 50 dagers MA.

Det nye akkurat i dag er at Morgan Stanley – som naturligvis behersker både fundamental og enkel teknisk analyse – i dag har hevet sitt kursmål til 13 kroner og overvekt. De betrakter Archer som «det beste spillet på en gjeninnhenting i det Nordamerikanske markedet» (fra TDN Finans). Her ser vi et godt eksempel på hvordan tekniske mønstre noen ganger kommer først, deretter tilpasses den fundamentale analysen det tekniske bildet. Normalt ville denne nyheten brakt Archer opp 5 – 10 % eller så i dag, men markedet preges av uroen i Ukraina. Archer er derfor opp bare 2 % (lunsjtider).

RS Platou kom for øvrig med tilsvarende oppjustert kursmål litt senere på dagen, fra 1,50 til 1,90 dollar (som vil si 11,50 kroner med dagens dollarkurs). Derfra het det at selskapet «gjennomfører nå en vending og vi hever estimatene». DNB Markets derimot, satte forrige uke et kursmål på 3 kroner og selg. Jeg holder en knapp på Morgan Stanley og RS Platou her, ettersom jeg mener kombinasjonen fundamental og teknisk analyse er mye bedre enn å bare holde seg til èn variant.

Archer var nylig gjennom en emisjon, som er betryggende på kort sikt. En storkontrakt i Argentina er også positivt. Etter negativt resultatvarsel og svake kvartalstall nå på fredag – uten at det påvirket kursen noe særlig – er det fundamentale også ute av sekken for noen måneder.

Et glimrende setup, med andre ord. Alle aksjer som muligvis vender opp vil ha sterk uenighet om videre retning. Men merk at Archer er en volatil aksje, og at makrouroen i Ukraina kan ramme slike selskaper ekstra hardt, skulle det gå nedover med markedet som helhet. Fra 7,10 kroner (lunsjtider) og ned mot beste inngang er det også 8-9 %.

[Oppdatering 6. mars:

archer-2I dagene etter denne analysen (markert sirkel) har Archer steget kraftig, til en topp på ca. 9 kroner og dagens intervall på 8,48 – 8,93 kroner. Fra 7,10 kroner til 8,60 kroner er det litt over 20 %. Jeg velger å ta noe gevinst her, men sitter videre med halve posisjonen. Skulle jeg få 9 kroner i morgen selger jeg der, med sikte på å kjøpe meg inn igjen på en litt lavere kurs. Får jeg ikke 9 kroner sitter jeg rolig videre. 9 kroner vil si et «measured move» fra 7 kroner, tilsvarende løftet fra 5,20 til 7,20. Det er også litt langt over 2 standardavvik (det øvre båndet), så gevinst er greit her, selv om 9,50 kroner også er et passende nivå (tidligere liten topp fra 2012). Det er også antydning til en doji (dagens candlestick), men den trenger bekreftelse for å være et reliabelt signal. Alt i alt: 20 % på tre dager er greit for gevinstsikring. Griskere enn det er jeg ikke, situasjonen i Ukraina tatt i betraktning.

 

2 kommentarer om “Archer – mars 2014

  1. Tilbaketråkk: Kursstopp og tidsstopp | Aksjer og aksjehandel

  2. Tilbaketråkk: Archer og Hexagon – august 2014 | Aksjer og aksjehandel

Det er stengt for kommentarer.