Fortsatt opp i sol (men kanskje bare svakt opp)

Jeg har tatt en kikk på solaksjer i Norge og USA, og det er en rekke kjøp på mellomlang sikt. Har du tro på solsektoren i år og neste år er det egentlig bare å kjøpe, og sitte til det kommer salgssignaler. I en tidligere post refererte jeg til en fallende mellomlang i trend i Bloomberg global solar energy index, men denne er nå brutt – noe som tar ut den verste nedsiden og gjør oppsiden på mellomlang sikt mer sannsynlig.

I Norge er både REC og RECSOL i svakt stigende trender. I enkelte perioder kan disse aksjene få kraftige løft på kort tid, mens nedsiden ser mer behersket ut. RECSOL blir muligvis solgt i løpet av året. Trenden er også opp i silisium som er bra for REC. Kjøp på begge, men merk at timingen kan fininnstilles.

Her er trenden i silisiumprisene:

 

I USA er det kjøp på en rekke aksjer, i første omgang SunEdison (SUNE), SunPower (SPWR) og First Solar (FSLR):

suneHer ser du SunEdison (SUNE), som har brutt opp i nytt territorium etter en konsolideringsfase. Det er kjøpssignal. Alle trender (20, 50, 100, 150 og 200 SMA) er også opp.

Etter disse tre ville jeg valgt Canadian Solar (CSIQ), Jinko Solar (JKS) og Solar City (SCTY):

csiq2Her er Canadian Solar (CSIQ), min tidligere favoritt i sektoren. Det er antydninger til start på en ny mellomlang stigende trend, antagelig en svakt stigende trend i første omgang. For eksempel er det etablert en dobbel bunn, med bekreftelse i høyt volum på første bunn og lavt på den andre. Her er det nå støtte ned mot 27,50 og de to snittene i underkant av 27. Trendene er stort sett opp (20, 50, 200), men en av dem er ned (100) og en en flat (150) noe som gjør kjøpet litt mer spekulativt. Aksjen er også mer volatil enn SUNE. På den annen side er det bekreftet positivt trendbrudd i MACD(12/26) og RSI(14).

I klasse tre rent teknisk setter jeg Yingli Green Energy (YGE), Trina Solar (TSL) og Hanwha (HSOL). Det er heller ikke spesielt positivt med amerikansk straffetoll på kinesiske solpaneler (Vil også gjelde Jinko). Følg med på datoen 18. august!

ygeYingli Green Energy har en litt mer diffus mellomlang dobbel bunn i en lengre fallende trend, men hvis støtte på rundt 3,50 holder er det raskt 50 % oppside her – opp mot det fallende trendtaket. I lys av de andre aksjene i sektoren lar jeg tvilen komme YGE til gode og setter mellomlangt spekulativt kjøp også her. Det er bekreftet positivt brudd i MACD(12/26) og RSI(14). Merk at trendene (20, 50, 100, 150, 200) er brukbare, men ikke noe mer. Vær derfor obs på en mer sidelengs utvikling (og kanskje nedadgående med salgssignal) frem mot midten av august. Dette er en mer risikabel aksje enn CSIQ og SUNE.