HEX – april 2015

Hexagon (HEX) kan være en aksje å ha i bakhodet de nærmeste måneder.

Hexagon

Den siste mellomlange trenden var svakt ned, men den er nå brutt opp. Det indikerer en ny retning, sannsynligvis svakt opp (snittkurs). Dette ser ut til å være en aksje med ganske «runde» bevegelser (glidende snitt på 50 dager eller mer), så ved en inngang nå (rundt 25 kroner) bør det påregnes litt tålmodighet. Men kjøpssignaler kan fort slå an i markedet, så det er ikke enkelt å forutse kursen den neste måneden. Første kursmål er 29,50. Det kan ta to uker i en «spike» eller impuls, eller tre måneder i en trend.

Det er støtte i det markerte trendtaket (ned mot 23 kroner).

Sist jeg så på aksjen (5. desember 2014) lå HEX kritisk an i en sterkt fallende trend. Men noen få dager etter den analysen kom redningen i form av massive kjøp av egne aksjer. Åtte dager på rad kjøpte Hexagon egne aksjer for rundt 10 % av dagsomsetning. Det var taktisk klokt, og nok til å endre falltakten fra sterkt ned til svakt ned. Nå er det altså indikert ny retning igjen, denne gangen uten hjelp av taktiske støttekjøp.