DNB – april 2016

Jeg har tatt en kikk på en av Oslo Børs’ mest toneangivende aksjer, DNB. Her er det lange bildet, fra 2008:

DNB

Vi ligger ned mot en lang trendbunn, men det ser tungt ut med noe særlig oppgang det neste halvåret. Den tekniske situasjonen ligner på den vi hadde i siste del av 2011 (markert med en sirkel). Eventuelle kortsiktige løft vil sannsynligvis følges av tilsvarende fall til samme nivå. Buy the dip, sell the rally? Brudd under trendlinjen og 90 kroner er i hvert fall ikke bra. Da vil jeg vurdere å shorte aksjen.

DNB

Her har vi diagrammet fra og med januar 2014. Treårstrenden fra 2012 er brutt, først den sterke, deretter den svake (i januar 2016). Det indikerer en flat eller svakt ned utvikling. En liten dobbel topp midt i 2015 har også spilt seg ferdig.

Det siste trendbruddet er ikke noen hode-og-skulder eller tilsvarende toppformasjon, så det er ikke per i dag markert noen lengre nedadgående trend, bare en svak utvikling på mellomlang sikt. Det passer jo bra med perioden vi nå nærmer oss (mai til oktober, «sell in may», etc.). Det hele ser litt avventende ut. Konsoliderer vi i en lang nedtrend? Eller kan vi komme oss over 106 kroner og flate ut/få en svakt positiv trend i stedet?

Motstand på 104 – 106 kroner altså. Støtte på 90 – 94 og muligvis i det mellomlange snittet på 100 kroner. Skulle vi der få en 20/50-trampoline kan vi få se et raskt løft fra 100 til 114 kanskje. Men det er bra med motstand opp fra 100 til 114, og dessuten slett ikke sikkert 100 kroner holder som støtte.

Til slutt tar jeg med et korttidsdiagram:

DNB Candlesticks

Her har vi noen fine kjøps- og salgsmuligheter markert. Brudd ut av fallende trend (kjøp), en candlestick toppformasjon (selg), og test av brutt trendlinje (kjøp). Siste kryss opp gjennom 50 MA og 100 kroner ga også et solid løft, som er et positivt signal. Nå avventer vi reaksjonen oppe på 200 dagers WMA, og om vi kan holde oss over 100 kroner den neste uken.