Innsidehandel – hvilke signaler er best, og når kommer effekten?

Interessante funn fra Dovre forvaltning sto på trykk i Finansavisen i dag. Stig Myrseth og co. har gått gjennom (lovlige) innsidehandler på henholdsvis Stockholmsbørsen og Oslo Børs de siste to år. På Stockholmsbørsen er det gjort 33 431 innsidehandler. Tallet på Oslo Børs er 3 538.

Funnene er som følger:

1. Hovedteorien stemmer.
Det vil si: Selskaper med innsidekjøp gjør det bedre enn markedet de påfølgende seks måneder. Selskaper med innsidesalg gjør det svakere

2. Innsidesalg er sterkere signaler enn innsidekjøp.
Dette er kanskje overraskende. Men jeg vil tro effekten kan skyldes at innsidesalg kommer mye sjeldnere enn innsidekjøp (i Oslo er forholdet fem til en), og dessuten at innsidesalg også er mye større enn innsidekjøp (også her er forholdet i Oslo fem til en). Den praktiske følgen er uansett enkel. Hvis innsidere selger aksjer i eget selskap, selg deg ut du også. Ved innsidekjøp: Gjør en vurdering om du vil følge signalet, der du også tar hensyn til andre forhold basert på verdi eller teknisk situasjon. Du vil alltid ha mange kandidater å velge mellom.

3. Innsidekjøpseffekten er sterkest i måned to og tre.
Det gjelder Oslo Børs. I Sverige er det den første måneden som gir sterkest effekt.

4. Små innsidekjøp er sterkere signal enn store.
Dette er overraskende. Men det kan i følge Myrseth skyldes at Dovre har målt etter sluttkurs på kjøpsdag. Ved store kjøp kan det hende markedet reagerer umiddelbart og sender kursen opp samme dag. Da er noe av potensialet allerede tatt ut. Ved mindre kjøp reagerer ikke markedet like sterkt, og kursoppgangen følger mer naturlig i tiden etterpå. Dette funnet bør derfor tas med en klype salt. Men du kan tilpasse deg på følgende måte: Etter innsidekjøp, velg aksjer som ikke har gått i været rett etter kjøpet. Velg også alltid en inngang som er teknisk gunstig, og innen en måned etter at kjøpet ble gjort. Da får du med deg effekten av måned to og tre.

 

 

2 kommentarer om “Innsidehandel – hvilke signaler er best, og når kommer effekten?

  1. Tilbaketråkk: Protector – mai 2014 | Aksjer og aksjehandel

  2. Tilbaketråkk: Songa – juni 2014 | Aksjer og aksjehandel

Det er stengt for kommentarer.